Student Services

Australia - About Homestay

CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมตำรวจ พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย

การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

ข้อดีของการพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ คือนักเรียนจะได้เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งได้ฝึกภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับชาวออสเตรเลีย
การพักอาศัยแบบโฮมสเตย์เป็นที่นิยมทั้งผู้เรียนที่อายุยังน้อยและนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นหรือศึกษาต่อที่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก เพราะนักเรียนและนักศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างดีรวมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากครอบครัวชาวออสเตรเลีย

ครอบครัวโฮมสเตย์จะจัดเตรียมห้องนอนส่วนตัว อาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักเรียน เหมือนกับนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว นักเรียนจะได้พักท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการเดินทางไปโรงเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วโฮมสเตย์ของนักเรียนจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนหรือใกล้กับระบบขนส่งมวลชน

ปัจจุบันทุกครอบครัวโฮมสเตย์จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียก่อนที่จะมีการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาอยู่ด้วย โดยจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ การมีบ้านและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และทุกครอบครัวจะต้องผ่านการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมและต้องมี Working with Children Certificate ว่าโฮมสเตย์มีความรับผิดชอบและมีศักยภาพในการดูแลเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้

ครอบครัวชาวออสเตรเลียมีโครงสร้างและพื้นฐานครอบครัวที่หลากหลาย ตั้งแต่ครอบครัวขนาดใหญ่ ครอบครัวขนาดเล็กของคู่สามีภรรยาที่ยังไม่มีบุตร และผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียว แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความรักความอบอุ่นและความเป็นมิตรของคนออสเตรเลียที่มีให้แก่นักเรียนต่างชาติ นักเรียนไทยหลายคนรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวและเหมือนอยู่ในบ้านหลังที่สอง ซึ่งช่วยให้เด็กๆ เหล่านั้นสามารถมีสมาธิกับการเรียนและการหาประสบการณ์เพิ่มเติมในประเทศออสเตรเลีย

โรงเรียนจะมีหน่วยงานซึ่งคอยดูแลนักเรียนต่างชาติเป็นผู้จัดหาครอบครัวออสเตรเลียที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน นอกเหนือจากบริการจัดหาที่พักจากโรงเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเลือกใช้บริการจากทางบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียนได้ ทั้งนี้ บริษัทของคนไทยจะมีความเข้าใจในลักษณะนิสัย วัฒนธรรม และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองคนไทยมากกว่า จึงทำให้ปัญหาทางด้านโฮมสเตย์กับเด็กนักเรียนมีน้อยลง โดยปกติการพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ A$260-A$320 ต่อสัปดาห์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน สถานที่ตั้งการบริการและการดูแลอย่างใกล้ชิดของครอบครัวโฮมสเตย์

Homestay