ศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น สหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา

CETA Short Term Study Abroad Program เป็นโครงการที่ให้โอกาสน้องๆ ได้ลองใช้ชีวิต และศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนแนวหน้าของโลก และท่องเที่ยวในประเทศที่เลื่องชื่อด้านการศึกษา โดยหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นทางการศึกษาอีกแห่งของโลกนั่นคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเลื่องชื่อเรื่องความยอดเยี่ยมด้านการศึกษา เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในเรื่องของการเรียนการสอน และสามารถสร้างนักเรียนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

Exchange Program USA โครงการแลกเปลี่ยน อเมริกา

รายละเอียดโปรแกรม

Exchange Program USA โครงการแลกเปลี่ยน อเมริกา