ศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น แคนาดา

เกี่ยวกับแคนาดา

ประเทศแคนาดา ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ควบคู่กับเมืองที่สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัยทำให้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาที่ครบครัน และหลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ต่ำกว่าหลายประเทศก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดึงดูดนักเรียนจากทั่วโลก ที่สำคัญ นักเรียนที่จบการศึกษาในแคนาดา แม้จะเป็นนักเรียนจากต่างประเทศ ก็มักจะได้ทำงานที่แคนาดา ได้รับประโยชน์จากระบบดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเลิศของแคนาดาอย่างเต็มที่ ประเทศแคนาดา CETA มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสองโรงเรียนที่ถือได้ว่าเป็นแนวหน้าของประเทศ ทำให้ทั้งสองที่พร้อมที่จะรับนักเรียนจากไทยเสมอ

Exchange Program Canada โครงการแลกเปลี่ยน แคนาดา

รายละเอียดโปรแกรม

Exchange Program Canada โครงการแลกเปลี่ยน แคนาดา