ขั้นตอนการสมัคร

เข้าร่วม exchange program กับ ceta ด้วย 6 ขั้นตอนง่ายๆ