CETA’s Short Term Study Abroad

(ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา)

Exchange Programโครงการแลกเปลี่ยน หรือ IB exchange program โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และหาเพื่อนใหม่ๆ ในโรงเรียนมัธยมชื่อดัง ตั้งแต่ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ตลอดจน 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น  นี้จะให้ประสบการณ์ที่น่าจดจำไม่ซ้ำกับโครงการซัมเมอร์คอร์สที่จะเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนและการท่องเที่ยว สำหรับข้อดีของ Short Term Study Abroad ที่ CETA นั้น คือ เรามี 4 ประเทศ (ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา) และ กว่า 25 โรงเรียนให้นักเรียนเลือกสรร เพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนเองมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของโรงเรียน ที่พักอาศัย และช่วงเวลา หรือ ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น โดยก่อนจบโครงการ นักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่า จะเรียนต่อที่โรงเรียนนั้นๆ หรือกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมในประเทศไทยก็ได้เช่นกัน  โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร 1.นักเรียนที่ไม่แน่ใจว่าเรียนที่ไทยหรือต่างประเทศดีกว่ากัน 2.นักเรียนที่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนต่อต่างประเทศระยะยาวดีหรือไม่ 3.นักเรียนที่อยากเรียนในโรงเรียนต่างประเทศ แต่มีงบประมาณจำกัด 4.นักเรียนที่อยากเรียนในโรงเรียนต่างประเทศแต่ต้องกลับมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในไทย โปรแกรมไฮไลท์ เลือกประเทศ เลือกโรงเรียน เลือกระยะเวลาได้ ,

“CETA ขอแนะนำ โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และหาเพื่อนใหม่ๆ ในโรงเรียนมัธยมชื่อดัง ตั้งแต่ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ตลอดจน 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น นี้จะให้ประสบการณ์ที่น่าจดจำไม่ซ้ำกับโครงการซัมเมอร์คอร์สที่จะเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนและการท่องเที่ยว

สำหรับข้อดีของ Short Term Study Abroad ที่ CETA นั้น คือ เรามี 4 ประเทศ (ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา) และ กว่า 25 โรงเรียนให้นักเรียนเลือกสรร เพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนเองมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของโรงเรียน ที่พักอาศัย และช่วงเวลา หรือ ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น โดยก่อนจบโครงการ นักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่า จะเรียนต่อที่โรงเรียนนั้นๆ หรือกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมในประเทศไทยก็ได้เช่นกัน”