เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา

เมืองหลวง: วอชิงตัน ดี.ซี.

พื้นที่: 9,629,091ล้านตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร : 324 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559)

สกุลเงิน: ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ภูมิประเทศโดยทั่วไป

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามหรือสี่ของโลกโดยพื้นที่ทั้งหมด (ที่ดิน และน้ำ) ตามหลังรัสเซียและแคนาดา และเหนือหรือต่ำกว่าจีน การจัดอันดับขึ้นอยู่กับว่า ดินแดนพิพาทระหว่างจีนและอินเดียจะถูกนับรวมด้วยหรือไม่ และวิธีการคำนวณหาพื้นที่ทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไร

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศ คือ มีทั้งป่าไม้ ทะเลทราย ภูเขา ที่ราบสูงและที่ลุ่ม มีผืนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐที่ติดต่อกันรวม 48 รัฐ และ Washington D.C . โดยมีรัฐ Alaska ซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศแคนาดา และรัฐ Hawaii ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค


สภาพภูมิอากาศ

ในสหรัฐอเมริกาสามารถพบอากาศได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่บรรยากาศแบบแถบขั้วโลกซึ่งหนาวติดลบ 40 องศา จนถึงบรรยากาศที่ร้อนเหมือนทะเลทราย 45 องศา ช่วงอากาศหนาวที่สุด คือเดือนมกราคม และร้อนที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคม

ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน

ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม กุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม


เวลา

เนื่องจากประเทศมีขนาดใหญ่มาก จึงมีการจัดแบ่งการใช้เวลาที่แตกต่างกัน ดังนี้

ส่วนภาคตะวันออก หรือ Eastern Time Zone (EST) : จะมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาในช่วงฤดูร้อนอีก 1 ชั่วโมง หรือ Daylight Saving Time ทำให้เวลาช้ากว่าประเทศไทยเป็น 13 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในเขต EST คือ Boston, New York, Washington D.C., Miami และ Cleveland

ส่วนตอนกลางของประเทศ หรือ Central Time Zone จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 13 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน มีการปรับ Daylight Saving Time ซึ่งจะมีผลทำให้เวลาของอเมริกาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเป็น 14 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในเขตนี้คือ Chicago และ New Orleans

ส่วนพื้นที่ในย่านมหาสมุทรแปซิฟิค หรือ Pacific Time Zone จะมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทย เท่ากับ 15 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน มีการปรับ Daylight Saving Time ซึ่งจะมีผลทำให้เวลาช้ากว่าในประเทศไทยเป็น 16 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในเขตนี้คือ San Francisco , Seattle และ Hawaii

Daylight Saving Time (DST) คืออะไร

Daylight Saving คือ การปรับเวลาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะมีการหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาเดินหน้าเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง โดยจะปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม และเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ ก็จะหมุนเข็มนาฬิกาให้ถอยหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มปรับเวลาในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน 


วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่

สหรัฐอเมริกามีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในรูปแบบของสหพันธรัฐ ประกอบไปด้วย 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง คือ Washington D.C. ซึ่งเป็นเมืองและศูนย์กลางการปกครอง โครงสร้างของรัฐบาลแห่งชาติและกิจกรรมของรัฐบาลจะถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในส่วนของกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดอาทิเช่น อำนาจการจัดการด้านการศึกษาหรือนโยบายการบำรุงรักษาถนน รวมถึงการดำเนินงานด้านตำรวจ จะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ ซึ่งมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายของตนเอง 


ศาสนา

สหรัฐอเมริกาให้เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาใดเลยก็ได้ ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดคือ ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ 


ไฟฟ้าและน้ำประปา

ระบบไฟฟ้าที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศคือ 110 Volts, 60 Cycles ซึ่งแตกต่างจากระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นจึงควรนำตัวแปลงไฟไปด้วย โดยสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

การประปาของสหรัฐอเมริกามีระบบการทำน้ำประปาที่สะอาดมาก ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้อย่างปลอดภัย 


รัฐและเมืองที่น่ารู้จัก

Rhode Island

รัฐที่เล็กที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีชื่อเล่นรัฐว่า “รัฐมหาสมุทร” ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ในเขต New England เมืองหลวงของรัฐคือ Providence เป็นเมืองที่มีทั้งธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ยาวนาน มหาวิทยาลัยที่สำคัญคือ โรงเรียนดีไซน์โรดไอแลนด์ สถานศึกษาที่ได้ชื่อว่าอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยโรเจอร์ วิลเลียมส์ และมหาวิทยาลัยบราวน์

Florida

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองหลวงคือ Tallahassee นอกจากจะมีสวนสนุกมากมายแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมตัวของผู้ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำที่ท้าทายอีกด้วย และยังมีศูนย์อวกาศเคนเนดี้ ที่มักเป็นที่ปล่อยจรวดหรือกระสวยอวกาศ ทำให้รัฐนี้ขึ้นชื่อในเรื่องวิศวกรรมอากาศยาน เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีทางน้ำมาก

California

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ด้านหนึ่งเป็นชายทะเล ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค แต่ตอนกลางของรัฐไปจนถึงด้านเหนือเป็นหุบเขา มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง เมืองหลวงคือ Sacramento แต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ Los Angeles ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประชากรมีหลายเชื้อชาติ และแต่ละชาติก็มักใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาแม่มากกว่าใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมี Silicon Valley ที่เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีอีกด้วย

New York

New York ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแฟชั่นของประเทศ เมืองหลวงของรัฐคือ New York City ที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ นอกจากจะมีร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว สถาปัตยกรรมของที่นี่ยังมีหลายแบบ ทั้งคลาสสิก ร่วมสมัย และตึกระฟ้าอีกมากมาย เมื่อออกมานอกเมืองแล้วก็จะพบทัศนียภาพที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง เป็นบ้านหลังใหญ่ๆ ไม่มีรั้ว หรืออาจจะมีโรงนาอยู่ติดกันก็ได้

Washington

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับแคนาดา เมืองหลวงคือ Olympia แต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ Seattle นอกจากจะมีชาวยุโรปเยอะแล้ว ยังมีประชากรชาวเอเชียอยู่เป็นจำนวนมากทั้งจีน ฟิลิปปินส์ เกาหลี และไทย ถือว่าเป็นรัฐที่ค่อนข้างตัดขาดจากภายนอก เหมาะกับการเรียน

Massachusetts

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นรัฐที่ไม่ใหญ่นัก การวางผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่สูง  มีเมืองหลวงคือ Boston ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขต New England อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุด มั่งคั่งที่สุด และมีวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ นอกจากนี้แล้วบอสตันยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกว่า 100 แห่งในเมืองบอสตัน โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา