LONG TERM OVERSEAS COURSES

Singapore

รายชื่อสถาบันระดับมัธยมศึกษาBack

สถาบัน Insworld

สถาบัน Insworld

Website: http://www.insworld.edu.sg/

Address: No 2 Serangoon Road, The Verge #03-18, Singapore 218227

School Type: British Educational Institution

Philosophy and Special Features

สถาบัน Insworld เป็นสถาบันที่สอนตามหลักสูตรของอังกฤษ ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้เรียนระบบ GCSE และ A-level ซึ่งมีไม่กี่สถาบันในสิงค์โปรที่สอนตามหลักสูตรอังกฤษ
Insworld เป็นสถาบันกวดวิชาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ทุกโปรแกรมในสถาบันนี้จะมีหลักสูตรการเรียนการสอน สอนตามระบบของ Pearson Edexcel ยกเว้น โปรแกรม English for Academic Studies ซึ่งระบบ Pearson Edexcel นั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลและยังส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้อีกด้วย ในส่วนของการดูแลเอาใจใส่ นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนต่อห้องมีประมาณ 4 ถึง 12 คนเท่านั้น

Location

Curriculum and Qualifications

โปรแกรมที่สถาบันเปิดสอนได้แก่

  • English for Academic Study, Junior Secondary (EITP)
  • Junior Secondary ( Edexcel International Tuition Programme )
  • High school (International GCSE Level)
  • Junior College ( Edexcel Pearson GCE Advanced )
  • Pearson BTEC Diploma in Business Level 3
Accommodation

เด็กนักเรียนจะได้อยู่หอพักที่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ทางสถาบันจะรายงานความเป็นระเบียบให้ผู้ปกครองทราบ

Pathways to University

เด็กนักเรียนที่จบจากสถาบัน Insworld สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก อย่างเช่น Harvard University, Boston University, Yale University, McGill University, University of Toronto, Monash University, The University of New South Wales เป็นต้น

Support Services for International Students

สถาบัน Insworld สามารถดูแลเด็กนักเรียกชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสถาบันนี้เปิดรับเด็กนักเรียน ชาวต่างชาติกว่าครึ่ง สถาบันจะส่งรายงานและผลการเรียนให้ทางผู้ปกครองสัปดาห์ละครั้งเพื่อที่ผู้ปกครองจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของบุตร หลานในแต่ละสัปดาห์

St. Francis Methodist School

St. Francis Methodist School

Address: 492 Upper Bukit Timah Road, Singapore 678095

Website: http://www.sfms.edu.sg/

School Type: secondary and post-secondary private institution

Philosophy and Special Features

St. Francis Methodist School ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า 700 คน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียน St. Francis Methodist School สอนตามหลักสูตรของสิงคโปร์ ได้แก่คอร์ส GCSE/IGCSE O Level ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความเข้มข้นบทเรียนผสมผสานอยู่ด้วย นอกเหนือจากนื้ทางโรงเรียนยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก อย่างเช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา สำหรับหลักสูตร AUSMAT และ BTEC Higher National Diploma in Business เพื่อผลักดันให้นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้น

Location

เด็กนักเรียนสามารถเดินทางโดยรถประจำทางหรือสถานีรถไฟฟ้า MRT ซี่งหากจากตัวเมืองเพียง 30 นาที

Curriculum and Qualifications

นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในระยะยาว หรือระยะสั้น สามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆเดือน ไม่จำกัดระยะเวลาและไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน ในส่วนของหลักสูตรมัธยมนักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนมกราคมและมิถุนายนของทุกปี แต่นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่ดีและต้องสอบผ่านวิชาเลข อังกฤษ แบบทดสอบความถนัน และยังต้องผ่านการสัมภาษณ์อีกด้วย

Pathways to University

ในเรียนที่จบจาก St. Francis Methodist School สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศสิงค์โปรและประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษและอเมริกา

Accommodation

สถาบันจะจัดหา Homstayให้กับเด็กนักเรียนชาวต่างชาติ

Support Services for International Students

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนจะมีการสอบวัดระดับภาษา หากผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ โรงเรียนจะให้เข้าเรียนหลักสูตรภาษอังกฤษเข้มข้นในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนในชั้นมัธยม