LONG TERM OVERSEAS COURSES

New Zealand

Secondary School ListBack

Auckland Girls Grammar School

Auckland Girls Grammar School

ที่อยู่ :14 Howe Street, Newton, Auckland 1145

Website :www.aggs.school.nz

ประเภทโรงเรียน: หญิงล้วน

คุณลักษณะพิเศษ

English Language Assistance (ESOL): ชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ โดยเปิดสอนในทุกระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงการอ่านและเขียนเพื่อเข้า เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

Learning Centre: ศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน Year 9-13 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาประจำอยู่ที่ศูนย์แห่ง นี้เพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำในเรื่องต่างที่นักเรียนต้องการ

Reading Centre: Auckland Girls Grammar School ให้ความสำคัญกับการอ่านเป็นอย่างมาก เพราะทางโรงเรียนเชื่อว่าการอ่านเป็นหัวใจของความสำเร็จของนักเรียนในระดับ มัธยม ดังนั้นจึงได้สร้างห้อง Reading Centre ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านคอยดูแล และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านหนังสือ นอกจากนี้ในระหว่างปีทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมด้านการอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่านไปตลอดชีวิต

ข้อมูลทั่วไป

Auckland Girls Grammar School เป็นโรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำของนิวซีแลนด์ ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 125 ปี มีนักเรียนมากกว่า 1,400 จาก 60 เชื้อชาติ มีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก

ที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เขตศูนย์กลางธุรกิจของเมือง Auckland ทำให้นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวก

Auckland Grammar School

Auckland Grammar School

ที่อยู่ :Mountain Road, Epsom, Auckland, 1023 New Zealand

Website :www.ags.school.nz

ประเภทโรงเรียน: ชายล้วน

คุณลักษณะพิเศษ

หลักสูตร NCEA (National Certificate of Education Achievement) ของโรงเรียนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ โดยนักเรียนกว่า 60% สามารถสอบผ่าน Cambridge test

ข้อมูลทั่วไป

Auckland Grammar School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ Mt Eden ใกล้กับใจกลางเมือง Auckland เป็นโรงเรียนที่เก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านกีฬาและกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนเปิดรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ Form 3 to Form 7 (หรือ Years 9–13)

ที่ตั้ง

Auckland Grammar School ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง Auckland ทางตอนเหนือของเนินเขา Mt Eden

Auckland International College

Auckland International College

ที่อยู่ : 85 Airedale Street, Auckland 1010 New Zealand

Website :www.aic.ac.nz

ประเภทโรงเรียน: สหศึกษา, ประจำและไป-กลับ

คุณลักษณะพิเศษ

AIC สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเรียน ห้องเรียนจะอุปกรณ์มัลติมีเดีย และสมาร์ทบอร์ด ซึ่งทำให้อาจารย์และนักเรียนสามารถทำงานร่วมกัน และมีเว็บแคมประจำห้องเรียนทำให้ผู้ปกครองสามารถล็อคอินและจับตาดูนักเรียนในห้องเรียนได้
ห้องสมุดระบบมัลติมีเดียและศูนย์เทคโนโลยี ทำให้สามารถเข้าไปดู ค้นหา และเรียกข้อมูลทั่วโลก ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องศิลปะ ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน IB ที่เข้มงวด ซึ่งสามารถเข้าไปดูผลคะแนนได้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามในปี 2010 นักเรียนจำนวน 3 คน ได้รับคะแนนเต็ม 45 และในปี 2011 ก็มีนักเรียกที่ได้คะแนนเต็มในหลักสูตร IB เช่นกัน รวมถึงในปี 2012 ก็มีนักเรียนที่ได้เต็มอยู่ 2 คน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เด่นในด้านวิชาการมากทีเดียว

มหาวิทยาลัยที่เป้นจุดมุ่งหมายคือ London School of Economics, Yale, Princeton, MIT และ Oxbridge ข้อมูลทั่วไป
AIC จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเตรียมพร้อมนักเรียนในการเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลก AIC เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่นักเรียนทุกคนได้เรียน International Baccalaureate Diploma และมีนักเรียนที่ได้รับ IB Diploma มากที่สุดในนิวซีแลนด์
Year 11 จะเป้นหลักสูตร pre preparation program สำหรับ IB Diploma (Year 12 และ 13) นักเรียนจะเน้นอย่างมากกับผลสอบในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่ว โลก

ที่ตั้ง

โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ข้างๆ Shadbolt Park ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 15 นาที มีพื้นที่สีเขียวกว้างขวาง สามารถดูรูปแบบอาคารเรียนได้ในเว็บไซต์

Avonside Girls’ High School

Avonside Girls’ High School

ที่อยู่ : 180 Avonside Drive Christchurch 8061 NEW ZEALAND

Website : www.avonside.school.nz

ข้อมูลทั่วไป

Avonside Girls’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งมามากกว่า 80 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Avon ของเมือง Christchurch อยู่ห่างจากใจกลางเมือง 2.6 กิโลเมตร ปัจจุบันมีมีเด็กทั้งหมด 850 คน มีเด็กนานาชาติเรียนอยู่น้อยกว่า 10 คน ทางโรงเรียนจะต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่น และเชื่อว่านักเรียนทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากการได้ทำงานร่วมกันกับนัก เรียนมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และทางโรงเรียนจะเน้นอย่างมากในเรื่องความสำเร็จทางด้านวิชาการและเน้นให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียน โดยจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากอาจารย์ทั้งหลาย นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ได้ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะสามารถเป็นได้ และนักเรียนทุกคนได้รับการคาดหวังให้ให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างเต็มที่
สิ่งแวดล้อมที่มีแต่เด็กผู้หญิงทำให้นักเรียนเป็น ตัวของตัวเองมากขึ้น ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายที่ มีวุฒิภาวะและมีความสามารถรอบด้าน ทางโรงเรียนจึงอยากเชิญชวนให้เข้าร่วมในครอบครัว Avonside และสัมผัสประสบการณ์มากมายทั้งในและนอกห้องเรียน และบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่น

ที่ตั้ง

โรงเรียนอยู่ห่างจากใจกลางเมืองทางทิศตะวันออกของเมือง Christchurch ประมาณ 5 นาที และอยู่ริมแม่น้ำ Avon

Cambridge High School

Cambridge High School

ที่อยู่ :25 Swayne Road, Cambridge 3493 New Zealand

Website :www.camhigh.school.nz

คุณลักษณะพิเศษ

Cambridge High School ได้รับรางวัลและยกย่องให้เป็นโรงเรียนดีเด่น จากการจัดอันดับโรงเรียนรัฐบาล – สหศึกษาอีกด้วย
พื้นที่โดยรอบของอณาเขตโรงเรียนล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติ ผสมผสานกับความทันสมัยของอาคารเรียน โดยทางสถาบันได้สร้างขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ Cambridge High School ยังให้ความสำคัญและให้การดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

Cambridge High School ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1893 อันมีประวัติพร้อมด้วยเกรีติคุณอันยาวนานด้านวิชาการ ศิลปะวัฒธรรม และด้านการกีฬา
ลักษณะโรงเรียนเป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากตัวเมือง Cambridge และชนบทเขตรอบนอกตัวเมือง ซึ่งโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับและพิจารณานักเรียนต่าง ชาติไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือทุนทรัพย์ส่วนตัว โรงเรียนค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมCambridge จากการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากมาย
ด้วยนขนาดพื้นที่กว่า 8.5 hectares พร้อมด้วยบรรยากาศโดยรอบที่เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติและต้นไม้น้อยใหญ่ ทำให้สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้โดยไม่ต้องสงสัย

นอกจากคงความเป็นธรรมชาติที่ทางโรงเรียนต้องการจะอนุรักษ์ไว้แล้ว Cambridge High School ได้ดำเนินโครงการปฏิรูปอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนอย่าง เติมรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา สระว่ายน้ำ โรงยิม และร้านอาหารภายในโรงเรียน ซึ่งโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วนั้น รวมไปถึงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดของโรงเรียน

ที่ตั้ง

Cambridge อยู่ห่างจาก Hamilton ประมาณ 15 นาที (เดินทางโดยรถยนต์) และประมาณ 1.5 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติ Auckland (Auckland International Airport)

Hamilton Girls High School

Hamilton Girls High School

ที่อยู่ : Ward Street, Hamilton, 3204 New Zealand

Website :www.hghs.school.nz

คุณลักษณะพิเศษ

เป็นโรงเรียนที่มีอณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ และพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1911 ทางโรงเรียนได้จัดตั้งโครงการพิเศษขึ้น เรียกว่า International Students Peer Group “ISPG” เป็นระบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการร่วมกลุ่มกันระหว่างเด็กนักเรียนในโรงเรียน Hamilton และนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ ละคน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน อีกทั้งโรงเรียนมีความยินดี พร้อมที่จะเปิดรับนักเรียนโดยมิได้ตั้งข้อกำหนดด้านอายุ และบุคลิกภาพรายบุคคล

ที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ซึ่งใกล้กับสถานี ดังนั้น จึงค่อนข้างสะดวกด้านการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

Mount Albert Grammar School

Mount Albert Grammar School

ที่อยู่ :Alberton Avenue, Mount Albert, Auckland 1025

Website :www.mags.school.nz

ข้อมูลทั่วไป

Mount Albert Grammar School ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมสำหรับเด็กผู้ชายเท่านั้น แต่เมื่อปี ค.ศ. 2000 โรงเรียนได้ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบบริหาร และเริ่มเปิดรับนักเรียนหญิงเข้ารับการศึกษาเป็นปีแรก จากนั้น โรงเรียนจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนสหศึกษาอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนชายและหญิงประมาณ 2,600 คน กว่า 17 เปอร์เซนต์เป็นเด็กนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลก เด็กนักเรียนชาย – หญิงจะถูกสอนโดยแยกห้องเรียนใน Year 9 และ Year 10 แต่จะสามารถรวมชั้นเรียนได้ใน Years 11, 12 และ 13 กระทั่งจบการศึกษา

Mount Albert Grammar School มีวิสัยทัศน์และได้กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อที่จะเป็นโรงเรียนอันดับ 1 ซึ่งดีที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ โดยจะเน้นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการต้อนรับเด็กนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง โดยโรงเรียนมีประสบการณ์มาแล้วกว่า 40 ปี เด็กนักเรียนต่างชาติจะสามารถมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งนักเรียนส่วนมากสามารถทำได้เป็นอย่างดี ในโรงเรียน รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและต่างประเทศ

ที่ตั้ง

ที่ตั้งโรงเรียนห่างจากสนามบินนานาชาติโอคแลนด์ (Auckland International Airport) ประมาณ 20 นาที และห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 15 นาที (โดยใช้เวลา 10 – 15 นาทีเพื่อเดินจากโรงเรียนไปสถานีรถไฟ) จากนั้น หากต้องการเดินจับจ่ายซื้อของใช้ส่วนตัว ก็สามารถเดินไปยังเส้นถนน Westfield โดยใช้เวลา 5 นาที

Napier Boys high School

Napier Boys high School

ที่อยู่ : Chambers Street, Napier 4110 New Zealand

Website : www.nbhs.school.nz

คุณลักษณะพิเศษ

Napier Boys’ High School เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์) ณ ‘Camp Simmons’ (Pakaututu) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Mohaka โดยในช่วงฤดูร้อน สถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เป็นศูนย์ภาคสนามสำหรับนักเรียนเพื่อรวมกลุ่มทำ กิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ และนั่นเป็นการชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมิได้ให้ความสำคัญเชิงวิชาการแต่เพียง อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการเข้าสังคมกับผู้อื่นอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

Napier Boys’ High School นับว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยเกรียติประวัติความสำเร็จด้านวิชาการ ความโดดเด่นด้านการกีฬา ศิลปะวัฒนธรรม และคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในรูปแบบการเรียนและการสอน รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการศึกษานอกโรงเรียน (Outdoor Education) เป็นหลัก ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของทางสถาบัน ประกอบกับประสิทธิภาพด้านการให้บริการด้วยความจริงใจ ระบบการจัดการ การอำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ของทางสถาบัน Napier Boys’ High School ได้จัดเตรียมความหลากหลายด้านหลักสูตรเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพสำหรับนัก เรียนในในละชั้นปีการศึกษา และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในอนาคต นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการรับรองด้านการประเมินประสิทธิภาพในระดับชาติและนานา ชาติ รวมถึงการแข่งขันเชิงวิชาการอีกด้วย

Nelson Boys College

Nelson Boys College

ที่อยู่ :Nelson College 67 Waimea Road, NELSON 7010 New Zealand

Website :www.nelcollege.school.nz

ข้อมูลทั่วไป

Nelson College เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งก่อนตั้งขึ้นในปี 1856 โรงเรียนตั้งอยู่ในสถานที่ที่งดงามและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและศิลปะการแสดงที่โอ่อ่า ภายใต้พื้นที่กว่า 140 ไร่ ประกอบด้วยสนามเล่น สระว่ายน้ำ โรงยิม สนามเทนนิส และสนามกีฬา รวมทั้งหอประชุมการแสดงที่เก่าแก่และทันสมัย

หอพักนักเรียนแบ่งออกเป็น 3 หลังซึ่งตั้งอยู่ในเขตของโรงเรียน แต่ละหลังจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียน ในบ้านแต่ละหลังจะมีติวเตอร์คอยสอนการบ้านและช่วยติวให้นักเรียนก่อนสอบ มีวิชาเรียนที่หลากหลายให้นักเรียน Year 9 – Year 13 ได้เลือก นักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาถ้าได้เข้าร่วมในโครงการประเมิน NCEA และโครงการอื่น ๆ มีหลายวิชาในระดับชั้น Senior ที่ต้องเรียนร่วมกันกับ Nelson College for Girls เช่นวิชาการแสดงละครและดนตรี และการเต้นที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดขึ้นหลายครั้งต่อปี Nelson College Preparatory School มีโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายสำหรับเด็กผู้ชายใน Year 7 และ Year 8 การบริการและให้ความช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย สถานพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเรียน ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ และผู้ที่มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง Nelson College มีโปรแกรมการศึกษานอกสถานที่ที่แตกต่างจากที่อื่น โดยจะจัดที่ Mataki Lodge ซึ่งเป็นสถานที่ของ Nelson College ตั้งอยู่ที่ Nelson Lakes National Park ใกล้กับ Murchison

ศิษย์เก่าของ Nelson College หลายคนได้เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลโนเบล เป็นผู้นำทางการศึกษา นักธุรกิจ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ รับราชการทหาร และเป็นตัวแทนนักกีฬาของประเทศนิวซีแลนด์

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในสถานที่ที่งดงามในเมือง Nelson (Sunshine Capital of New Zealand) โดยมีภูเขา แม่น้ำ และชายหาดใกล้กับ Abel Tasmanและอุทยานแห่งชาติ Nelson เป็นศูนย์กลางสายการบินที่สำคัญ และเป็นสนามบินที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศนิวซีแลนด์ อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติ Wellington (25 นาที) Christchurch (45 นาที) และ Auckland ( 80 นาที )

Nelson College for girls

Nelson College for girls

ที่อยู่ : 400 Trafalgar Street South, Nelson 7010 New Zealand

Website : www.ncg.school.nz

ข้อมูลทั่วไป

Nelson College ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับต้น ๆ ของประเทศนิวซีแลนด์
โรงเรียนได้ตั้งข้อกำหนดการรับเด็กนักเรียนผู้หญิง ตั้งแต่ Year 9 ไปจนจบ Year 13 (อายุประมาณ 12 – 13 ถึง 17 – 18)
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนจะมุ่งเน้นเชิงวิชาการเป็นหลัก โรงเรียนติดอันดับท็อปต้นๆของประเทศโดยในปี 2005 นักเรียน Year 13 ได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบ NCEA ประมาณ 71%

Nelson College ยังได้เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกของสมาคมระหว่างประเทศ สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม เกาหลี ไต้หวัน ไทย และรวมถึงเด็กนักเรียนจากแถบทวีปยุโรปด้วย
Nelson College มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาด้านการกีฬา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬา
โรงเรียนได้จัดตั้งหลักสูตรเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน โดยการจำกัดจำนวนนักเรียนไว้ที่ 24 คนต่อหนึ่งห้องเรียน (โดยรวมทั้งหมด 4 ชั้นเรียน) เพื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าถึงนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนั่นเอง
ด้านระบบการเรียนและการสอนที่มุ่งเน้นและตั้งบนรากฐานการส่งเสริมและสนับ สนุนเด็กนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายและเพื่อประสบความสำเร็จด้านการศึกษาอย่าง มีประสิทธิภาพ

ที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Nelson ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่ส่วนบนของเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

Rangitoto College

Rangitoto College

ที่อยู่ :564 East Coast Road, Mairangi Bay, North Shore City 0630 New Zealand

Website : www.rangitoto.school.nz

คุณลักษณะพิเศษ

โรงเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นโรงเรียนรัฐบาลมีวิชาเรียนให้เลือกเยอะแยะมากมาย ในส่วนผลการเรียนโดยเฉลี่ยของนักเรียนเองก็ดีมากเช่นกัน

ข้อมูลทั่วไป

Rangitoto College เป็นโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ที่ได้รับการยอมรับทั้งใน ประเทศและทั่วโลกว่ามีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ความสำเร็จทางด้านกีฬา ผลงานศิลปะการแสดงและคุณภาพของนักเรียน
ทางโรงเรียนมุ่งเน้นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพความเป็นผู้นำของนักเรียน นักเรียนของเรามีความสามารถทางด้านวิชาการ การกีฬาและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและ professional careers Rangitoto College มีครูมากกว่า 180 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์ ครูแต่ละท่านมีคุณสมบัติในวิชาเฉพาะทางสูงมากซึ่งสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับ นักเรียนได้เป็นอย่างดี
Rangitoto College มีเนื้อที่ 193.75 ไร่ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีห้องเรียนขนาดใหญ่ หอประชุมที่บรรจุคนได้มากกว่า 1,500 ที่นั่ง ห้องสมุด โรงยิม และสนามกีฬาขนาดใหญ่

ที่ตั้ง

ชายฝั่งตอนเหนือของ Auckland, นิวซีแลนด์

Sacred Heart Girls College

Sacred Heart Girls College

ที่อยู่ :52 Clyde Street, Hamilton-East New Zealand

Website : www.shgcham.school.nz

คุณลักษณะพิเศษ

Sacred Heart Girls College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีแห่งหนึ่ง โรงเรียนใช้ระบบการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ที่มีกีฬาให้เลือกเล่นหลากหลายชนิดพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ด้านวัฒนธรรม โรงเรียนจัดให้มีสัปดาห์วัฒนธรรมและมีงานเทศกาลอาหารนานาชาติเป็นประจำ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น ช่วยเหลือคนยากจน,เยี่ยมหมู่บ้านของคนที่เกษียณอายุ
Sacred Heart Girls College ได้รับการยอมรับว่าเด่นทางด้าน Art and Design เนื่องจากทางโรงเรียนมีรายวิชาทางด้านนี้ให้เลือกเรียนค่อนข้างหลากหลายซึ่ง นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ระดับ Junior School จนถึงระดับ Senior School อีกทั้งโรงเรียนยังเปิดมีการเปิดสอบ Cambridge ให้กับนักเรียนอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

Sacred Heart Girls College ก่อตั้งขึ้นในปี 1884 ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนคาทอลิคที่มีความมุ่งมั่นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาอีกด้วยโรงเรียน Sacred Heart Girls College ให้ความสำคัญการนักเรียนชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะทางโรงเรียนต้องการที่ จะแน่ใจว่านักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียน และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นี่คือเหตุผลบางส่วนที่ทำไมถึงต้องเลิอกเรียนที่ Sacred Heart Girls College

  1. Winner of the National Award for Excellence in Pastoral care: โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องการดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียน
  2. มีผลการเรียน และกีฬา ที่ดีเยี่ยม
  3. นักเรียนส่วนใหญ่ของเราสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆได้ทั่วโลก
  4. ทางโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมทุกอย่างให้สุดความ สามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับคติพจน์ประจำโรงเรียนที่กล่าวว่า “ ไม่ว่าจะทำอะไร ต้องทำให้สุดความสามารถ”
  5. Sacred Heart Girls College เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่มีนักเรียนเพียง 920 คน แต่นกเรียนต่างชาติอีก 20 คน ทำให้โรงเรียนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
  6.  Sacred Heart Girls College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆอย่างได้ อย่างเต็มที่ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ
  7. Sacred Heart Girls College มีที่พักให้เลือก 2 แบบ คือแบบ หอพักสำหรับนักเรียนหรือพักอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์
  8. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเมือง Hamilton ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดเล็ก เงียบสงบ แต่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองAuckland
  9. โรงเรียนห่างจากธนาคาร,Shopping center, และสถานที่สำคัญๆต่างๆ เพียง 100 เมตร

ที่ตั้ง

Sacred Heart Girls College ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากเมือง Auckland ประมาณ 1.30 ชั่วโมง

St Paul Collegiate School

St Paul Collegiate School

ที่อยู่ : 77 Hukanui Road Hamilton New Zealand

Website : www.stpauls.school.nz

คุณลักษณะพิเศษ

Tihoi Venture School เป็นโปรแกรมที่ได้รับต้นแบบมาจาก Timbertop Campus ของโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1973 นักเรียนชายระดับชั้น Y10 ทุกคนต้องเข้าเรียนที่ Tihoi Venture School เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ (2 เทอม) เด็กนักเรียนจะได้เรียนหนังสือควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเดินป่า,ปีนเขา, การเล่นกีฬา หรือกิจกรรมอื่นที่นักเรียนถนัดตลอดทั้งโปรแกรม

ข้อมูลทั่วไป

St Paul Collegiate School เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในเมือง Hamilton ประเทศ New Zealand St Paul Collegiate School มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 680 คนโรงเรียนเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายในระดับชั้น Y9 – Y10 และเปิดรับแบบสหศึกษาในระดับชั้น Y11 – Y13
St Paul Collegiate School มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อประโยนช์ต่อการเรียนจะส่งผลให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียน อีกทั้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกคนได้มีความทุ่มเท เอาใจใส่ เด็กเป็นรายบุคคล และพร้อมที่จะสนับสนุนเด็กนักเรียนทุกคนให้ค้นหาความสามารถของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับต้นๆของประเทศ
St Paul Collegiate School ตั้งใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านกายภาพ และรวมถึงทักษะในการเข้าสังคม

Taradale High School

Taradale High School

ที่อยู่ : 50 Murphy Road, Taradale 4112 New Zealand

Website :www.ths.school.nz

คุณลักษณะพิเศษ

Taradale High School ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียน ซึ่งสามารถเห็นได้จากผลการเรียนของโรงเรียนที่มีการปรับระดับที่สูงขึ้นใน ทกุๆปี ทางโรงเรียนมี International Office ที่คอยให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ และ Learning Support Centre ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลนักเรียนและให้คำปรึกษาได้ในทุกๆเรี่อง ตั้งแต่วันแรกที่นักเรียนเข้ามาถึงโรงเรียน โดยจัดโปรแกรม Orientation แนะนำเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในโรงเรียน รวมถึงการหาคุณครูสอนพิเศษ หรือคอยให้ความช่วยเหลือในขณะที่เด็กเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน เพราะทางโรงเรียนเชื่อว่าความเป็นผู้นำ และการได้รับความยอมรับในความความสำเร็จของนักเรียน คือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

Taradale High School เป็นโรงเรียนสหศึกษามีนักเรียนประมาณ 1060 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กนักเรียนชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยประมาณ 40 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก Germany,Japan,Korea,Hong Kong, China และ Brazil โรงเรียนมีรายวิชาให้เลือกหลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่บนถนน Murphy เขต Taradale ซึ่งอยู่ในเมือง Napier (อยู่ทางตะวันออกของเกาะเหนือ) นักเรียนสามารถนั่งรถประจำทางไปยังเมือง Napier หรือ เดินจากโรงเรียนเพียง 5 นาทีไปยังศูนย์กลางการค้าและ โรงยิมที่ทันสมัยที่สุดของเมือง Taradale

Villa Maria College

Villa Maria College

ที่อยู่ :21 Peer Street, Upper Riccarton, Christchurch 8041 New Zealand

Website : www.villa.school.n

คุณลักษณะพิเศษ

Villa Maria College เป็นโรงเรียนคาทอลิคลักษณะกึ่งโรงเรียนรัฐบาลและกึ่งโรงเรียนเอกชน เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Y7 – Y13 ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 780 คน
Villa Maria College ได้เริ่มดำเนินการสอนและให้การศึกษาที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ ปีค.ศ 1918 และได้เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจมากกับผลการเรียนเฉลี่ยที่ติดอันดับต้นๆของ ประเทศในทุกวันนี้

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของ Villa Maria College คือการนำสิ่งที่ดีของตัวเด็กนักเรียนทุกคนออกมาและสนับสนุนให้นำไปใช้ ประโยชน์ในพัฒนาตนเอง และการดำเนินชีวิต ดังนั้น Villa Maria College จึงมีรายวิชาให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในระดับ Junior School นอกเหนือจากการเรียนแล้วทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬา ซึ่งทางโรงเรียนมีกีฬาให้เลือกเล่นมากกว่า 30 ชนิด
ทางโรงเรียนมี Specialist support learning ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการคนดูแลเป็นพิเศษอีก ด้วย นอกจากนั้นโรงเรียนยังมี Careers Deveopment Center ซึ่งคอยให้คำแนะนำในการเลือกรายวิชาเรียนซึ่งจะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพใน อนาคต

ที่ตั้ง

Villa Maria College ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4.8 เฮกเตอร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Christchurch