เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

นิวซีแลนด์

เกี่ยวกับนิวซีเเลนด์

เมืองหลวง: เวลลิงตัน

พื้นที่ : 268,680 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร : 4.57 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2558)

สกุลเงิน: ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

 • นิวซีแลนด์ดินแดนแห่งธรรมชาติ ประกอบด้วยเกาะหลัก 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้ ซึ่งถูกแบ่งโดยช่องแคบ Cook
 • นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเนินเขา ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิค มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และชายหาดที่ยาวกว่า 1,700 กิโลเมตร รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำพุร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียน และนักศึกษาต่างชาติในการไปศึกษาต่อ เนื่องจากคุณภาพของการศึกษา และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติอีกด้วย

 • ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป เช่น อังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นเป็นชาวเผ่าเมารี และชาวเอเชีย นิวซีแลนด์จึงเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี ชื่นชอบการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง และให้ความสำคัญกับเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ นิวซีแลนด์จึงเป็นประเทศที่มีความสงบ และมีความปลอดภัยสูงมากประเทศหนึ่งของโลก
สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของนิวซีแลนด์ จัดอยู่ในประเภทอากาศอบอุ่น มีแสงแดตลอดทั้งปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ติดทะเล โดยทางตอนเหนือจะมีอากาศอบอุ่นมากกว่าทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางภาคตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวอยู่ที่ประมาณ 2 องศาเซลเซียส โดยเดือนที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และช่วงที่ร้อนที่สุดคือ เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ โดยในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิอสูงสุดคือ 22 องศาเซลเซียส

ประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

ฤดูร้อน

เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 12-22 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นและมีช่วงเวลากลางวันที่นานกว่ากลางคืน และในเวลากลางคืนอาจมีอากาศหนาว ดังนั้นควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย

ฤดูใบไม้ร่วง

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 8-20 องศาเซลเซียส ฤดูนี้อาจมีหิมะตกทางตอนใต้ของเกาะใต้ในช่วงปลายฤดู

ฤดูใบหนาว

เดือนมิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 2-15 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวที่สุด บนท้องถนน และภูเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ แต่ในบางวันก็อาจจะมีฝนตกด้วยเช่นกัน

 • ฤดูใบไม้ผลิเดือน กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 7-18 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเวลาที่อากาศแปรปรวนมากที่สุด สภาพอากาศในฤดูนี้มีทั้งหนาวจัด และร้อนจัด

เวลา

เวลาในประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมงเป็น 6 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นช่วง Daylight Saving Time


Daylight Saving Time (DST) คืออะไร

ฤดูร้อนในบางประเทศจะมีช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืน (สว่างเร็วกว่าปกติและค่ำช้ากว่าปกติ) จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นกว่าปกติ 1 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า Daylight Saving Time การเริ่มต้นช่วงเวลา DST แต่ละประเทศจะไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อตกลงร่วมกันของแต่ละประเทศ


วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่

การปกครอง นิวซีแลนด์มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ มีผู้สำเร็จราชการแทนคือ Silvia Cartwright เป็นผู้แทนพระองค์ในนิวซีแลนด์ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ โดยรัฐสภาของนิวซีแลนด์เป็นระบบสภาเดี่ยวเหมือนกับประเทศอังกฤษ


ศาสนา

ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ดังนั้นประชากรส่วนมากจึงนับถือศาสนาคริสต์ ส่วนศาสนาอื่นๆ มีเพียง 34.6%


ระบบการเรียนการสอน

คุณภาพทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้แต่ละปีมีนักเรียนและนักศึกษากว่า 30,000 คน จาก 160 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาศึกษาต่อ ประชากรในนิวซีแลนด์ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งรัฐบาลให้สิทธิเรียนฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยการศึกษาภาคบังคับมีสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ถึง 16 ปี


ไฟฟ้าและน้ำประปา

ระบบไฟฟ้าที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศคือ 230 โวลต์ ซึ่งแตกต่างจากระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นจึงควรนำตัวแปลงไฟไปด้วย โดยสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

การประปาของนิวซีแลนด์มีระบบการทำน้ำประปาที่สะอาดมาก ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้อย่างปลอดภัย


ระบบเงินตรา

สกุลเงินที่ใช้ในนิวซีแลนด์คือ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZ$) ซึ่งเป็นหน่วยเงินประจำประเทศ ส่วนสกุลเงินแบ่งออกเป็น ธนบัตรมูลค่า 5, 10, 20, 50 และ 100 NZ$ ส่วนเหรียญมีตั้งแต่ 0.20, 0.50, 1 และ 2 NZ$ และสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในนิวซีแลนด์ได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ถ้าหากเงินสดนั้นมีมูลค่าเกิน 10,000 NZ$ ต้องกรอกเอกสารที่เรียกว่า Border Cast Report


ระบบโทรศัพท์

ในนิวซีแลนด์การใช้โทรศัพท์สาธารณะส่วนใหญ่จะใช้บัตรโทรศัพท์ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียน หรือร้านสะดวกซื้อ มีราคาตั้งแต่ 5-50 เหรียญ และตู้โทรศัพท์บางตู้สามารถใช้บัตรเครดิตได้เช่นกัน


เวลาทำการของธนาคาร

สำหรับนักเรียนนักศึกษาสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารในนิวซีแลนด์ได้ ตามปกติแล้วธนาคารจะเปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา9.30 – 16.00 น


เวลาทำการของบริการไปรษณีย์

ไปรษณีย์ของประเทศนิวซีแลนด์เปิดทำการเวลา 9.00 – 17.00 น. ให้บริการเหมือนไปรษณีย์ทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าบริการอื่นได้ โดยทั่วไปสำนักงานไปรษณีย์จะกระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปของประเทศ


การเดินทาง

รถประจำทางเป็นระบบขนส่งมวลชนที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสะดวกและมีเครือข่ายเส้นทางเดินรถเชื่อมต่อกันกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในเมืองส่วนใหญ่จะมีรถประจำทางวิ่งทุกๆ 30 นาที ส่วนการเดินทางระหว่างเมืองจะนิยมเดินทางโดยรถไฟ และเครื่องบิน


รัฐและเมืองที่น่ารู้จัก
  • Wellington เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ที่มีอายุถึง 145 ปี ได้ชื่อว่าเป็น “Windy City” เพราะเป็นเมืองที่มีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่าน Wellington มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เพราะเป็นที่ตั้งของรัฐสภา สถานทูต และสถาบันการเงิน บรรยากาศในเมืองเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือ และเกาะใต้

 

  • Auckland  เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการค้า มีท่าเรือที่สำคัญและท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ของเมืองรอบล้อมไปด้วยทะเล ชาวเมือง Auckland ส่วนใหญ่จึงนิยมกิจกรรมการเล่นเรือใบ เมืองนี้จึงได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails)” นอกจากนี้ยังมีภูเขาอีเดน ( Eden) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดที่สามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ทั้งหมด

 

  • Christchurch  ได้รับการขนานนามว่าเป็นThe Garden City เนื่องจากเป็นเมืองที่มีสวนดอกไม้ที่สวยงามอยู่มากมาย Christchurch เป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 3 รองจาก Auckland และ Wellington ในตัวเมืองมีโบสถ์แบบกอธิค อาคารแบบวิคตอเรียนที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมือง และรายล้อมไปด้วย café จึงทำให้บรรยากาศของเมือง Christchurch เหมือนกับประเทศอังกฤษมากที่สุด กิจกรรมที่เป็นที่นิยมของเมืองนี้คือ การล่องเรือดูวาฬ เล่นสกี และชมบ่อน้ำพุร้อน

 

  • Dunedin ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ บรรยากาศในเมืองแวดล้อมไปด้วยเนินเขาและอ่าวอันสวยงาม และเป็นที่ตั้ง University of Otago ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 

  • Rotorua  เมืองแห่งสปาที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากมีบ่อน้ำแร่ และน้ำพุร้อนมากมายที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว จึงได้รับสมญานามว่า “Sulphur City” และสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่มชมเมือง Rotorua อีกอย่างนึงคือการเยี่ยมชมวัฒนธรรมของชาวเมารีซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศ

 

  • Hamilton  เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Lord of The Ring ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Waikato ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ Hamilton อยู่ห่างจาก Auckland ประมาณ 130 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม

 

 • Queenstown  เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่งดงาม ล้อมรอบด้วยเทือกเขา และเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในนิวซีแลนด์ เนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บันจี้จัมพ์ ล่องแพ ล่องเจ็ทโบ้ท เล่นสกี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย