เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

แคนาดา

เกี่ยวกับประเทศแคนาดา

ภูมิประเทศโดยทั่วไป

เมืองหลวง – กรุงออตตาวา (Ottawa)

พื้นที่ – 9,976,140 ตารางกิโลเมตร

ประชากร – ประชากรประมาณ 35 ล้านคน

สกุลเงิน –  ดอลลาร์แคนาเดียน (Canadian Dollar)

แคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก


สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศของแคนาดามีความหลากหลาย ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งที่เส้นรุ้งที่ 70 ไปจนถึงแนวป่าอันเขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย โดยทั่วไปแล้ว แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดถึง 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกาที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ระหว่าง 35 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง


วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่

ศาสนา

โรมันคาธอลิก (ร้อยละ 42) โปรแตสแตนท์ (ร้อยละ 40) อิสเทอร์นออโธดอกซ์ และยิว (ร้อยละ 18)

การเมืองการปกครอง

แคนาดาปกครองแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ แคนาดาจัดเป็นสหพันธรัฐ ซึ่งหมายความว่า อำนาจการบริหารจะมีการจัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละมณฑลและเขตปกครองสามารถปกครองตนเองได้

แคนาดาเป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 10 รัฐ (provinces) และ 3 ดินแดน (territories) ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างรัฐกับดินแดนคือ รัฐของแคนาดาได้รับมอบอำนาจจากบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยตรง ขณะที่ดินแดนของแคนาดาจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของสหพันธรัฐ ดังนั้น รัฐบาลสหพันธ์จึงมีอำนาจโดยตรงในการควบคุมดูแลดินแดน ส่วนรัฐบาลของรัฐนั้นจะมีอำนาจและสิทธิในการปกครองตนเองมากกว่า


รัฐที่น่ารู้จักในประเทศแคนาดา

มณฑลบริติชโคลัมเบีย (British Columbia)

เป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางฝั่งแปซิฟิกของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเขตที่มีธรรมชาติที่สวยงาม มีสภาพอากาศที่อบอุ่น พื้นที่เป็นภูเขาน้อยใหญ่ มีเมืองหลวงคือ “เมืองวิคตอเรีย (Victoria)” ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของเมืองแวนคูเวอร์ มีประชากรประมาณ 3.3 ล้านคน เมืองที่เป็นที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่คือ เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งแปซิฟิคของทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นเมืองที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มากที่สุด

มณฑลอัลเบอร์ต้า (Alberta)

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดเทือกเขาร็อกกี้ (Rocky) นอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และที่ราบเพาะปลูกข้าวสาร มี “เมืองเอดมันตัน (Edmonton)” เป็นเมืองหลวง

มณฑลมานิโตบา (Manitoba)

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบจนได้ชื่อว่า Land of 100,000 lakes เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และยังเป็นแหล่งเหมืองแร่ที่สำคัญ คือ ทองแดง สังกะสี และนิกเกิล มี “เมือง วินนิเพก (Winnipeg)” เป็นเมืองหลวง

มณฑลออนตาริโอ (Ontario)

ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา มีพื้นที่ 1.1 ล้านตารางกิโลเมตร มี “เมืองโตรอนโต (Toronto)” เป็น เมืองหลวง เป็นศูนย์กลางทางการเงินและอุตสาหกรรม มีทรัพยากรที่สำคัญ คือ นิกเกิล ทองแดง และยูเรเนียม ทางตอนใต้ของมณฑลเป็นที่ตั้งของน้ำตกไนแองการ่า รวมทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหอคอย CN ซึ่งจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมลอยตัวที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศ คือ เมืองออตตาวา (Ottawa)

มณฑลควิเบค (Quebec)

มณฑลควิเบคมี “เมืองควิเบค(Quebec City)” เป็นเมืองหลวง ควิเบคเป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดาโดยมีพื้นที่ 1,450,680 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ ร้อยละ 80 ของประชากร ชอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายฝรั่งเศสและนิยมพูดภาษาฝรั่งเศส