เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

เยี่ยมชมโรงเรียน

การเยี่ยมชมโรงเรียน

CETA บริการพาผู้ปกครองและนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียนที่ออสเตรเลีย เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในอนาคต โดยการไปเยี่ยมชมโรงเรียนนั้น นักเรียนและผู้ปกครองจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของโรงเรียน พูดคุยกับครูและเจ้าหน้าที่ตลอดจนได้เห็นถึง facility ต่างๆ ในโรงเรียนอีกด้วย

การให้บริการนี้ครอบคลุมถึง

  • การจัดการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียน รัฐบาล
  • คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้อำนวยการ CETA หรือผู้ให้คำปรึกษาชาวไทยในขณะท่องเที่ยว
  • รับ – ส่งถึงโรงแรมหรือสถานที่ที่พักอาศัย ระยะเวลาประมาณ 9.00-17.00 น.

ความเห็นของผู้ปกครองที่เยี่ยมชมโรงเรียนกับทาง CETA

“ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เหมาะกับการศึกษาอย่างแท้จริง ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยตัวเองกับทาง CETA ก่อนที่ผมจะส่งลูกไปเรียนที่ออสเตรเลีย ผมเชื่อว่าการไปเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ปกครอง เพราะทำให้ได้เห็นสภาพแวดล้อมและบรรยากาศจริง ก่อนที่เราจะให้ลูกของเราไปเรียนในโรงเรียนนั้นๆ และจากประสบการณ์โดยตรงของผม ผมขอแนะนำบริการของ CETA ที่ให้บริการเป็นรายบุคคลพร้อมบริการ Guardianship ซึ่งช่วยเหลือและแนะนำผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกอนาคตที่ดีให้กับลูกของคุณ”

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ CETA 02-7125300