เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

หลักสูตรมัธยมศึกษา – ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1  การคัดเลือกโรงเรียน (2 สัปดาห์ หรือมากกว่า)

ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนโดย

 • การรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ CETA
 • เยี่ยมชมโรงเรียนที่ออสเตรเลีย โดยสามารถแจ้งให้ CETA ดำเนินการนัดหมายให้

ขั้นตอนที่ 2 สอบ AEAS  (รอผลสอบประมาณ 2 สัปดาห์)

บางโรงเรียนระบุให้นักเรียนต้องยื่นผลสอบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าโดยสามารถมาทำข้อสอบได้ที่ CETA

ขั้นตอนที่ 3 สมัครเรียน

CETA จะช่วยดำเนินการสมัครเรียนตลอดจนประสานงานกับโรงเรียนให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 4 Offer Letter (1 – 2 สัปดาห์)

เป็นเอกสารตอบรับการสมัครจากทางโรงเรียน ซึ่งจะระบุรายละเอียดของผู้สมัคร รายละเอียดคอร์สที่สมัคร และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในส่วนแรก Offer Letter หรือใบตอบรับจากโรงเรียน ระบุถึง :

 • รายละเอียดของผู้สมัคร
 • ปีเริ่มต้นการศึกษา – จบการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก ได้แก่ ค่าเทอม, ประกันสุขภาพ
 • ชื่อผู้ปกครองในขณะที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าเล่าเรียน

ชำระค่าเล่าเรียนตามวิธีการที่ทางโรงเรียนกำหนด พร้อมกับแจ้งกลับมาที่ CETA พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินมาให้ทาง CETA

 • CoE, CAAW  (1 – 2 สัปดาห์) Confirmation of Enrolment (CoE) หรือจดหมายยืนยันสถานภาพความเป็นนักเรียน ที่ทางโรงเรียนออกให้หลังจากที่จ่ายค่าเล่าเรียนแล้วหลังจากชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare (CAAW) หรือ เอกสารเพื่อรับรองสวัสดิภาพในการอยู่อาศัยและได้รับการดูแลอันเหมาะสมจากผู้ปกครองที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย

**ในกรณีที่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติ

 • Visa Process (1-2 สัปดาห์) CETA เป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่านักเรียนผ่านระบบ Online

ขั้นตอนที่ 6 Pre-departure จากเจ้าหน้าที่ CETA

ก่อนเดินทางเจ้าหน้าที่ CETA จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษแก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 • ใบสมัครของสถาบันที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อมรูปถ่ายตามที่ระบุในใบสมัคร
 • หลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปี
 • ผลสอบ AEAS (ถ้ามี)
 • จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation) จากสถาบันการศึกษาเดิม
 • เอาสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือตามที่สถาบันระบุไว้ในใบสมัคร
 • ค่าสมัคร หากระบุไว้ในใบสมัคร

** หมายเหตุ : เอกสารและระยะเวลาขึ้นอยู่กับ

 1. หลักสูตรที่สมัครเรียน
 2. สถาบันการศึกษา

download_iconอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม