เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

ประกาศณียบัตร

Foundation (การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย)

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียให้กับนักเรียนต่างชาติใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก Year 11-12 บวก วิชาพื้นฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร Foundation แบ่งออกเป็น สายวิทย์ สายศิลป์ และธุรกิจ

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Foundation มีดังนี้

 • นักศึกษาจากประเทศไทยจะต้องจบชั้นปีที่ 11 หรือ ม.6 หรือ ปวช.
 • มีผล IELTS ประมาณ 0 หรือ TOEFL ประมาณ 500 ขึ้นไป
 • GPA ไม่ควรต่ำกว่า 5 ถ้าสอบผ่านทุกวิชาของหลักสูตร Foundation ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เลย

สำหรับการเปิดภาคเรียนประมาณ 3 ครั้งต่อปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม และกันยายน ขึ้นอยู่กับสถาบัน เพราะบางสถาบันเปิด 2 เทอมต่อปี คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม เท่านั้น

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation ได้แก่

 1. Taylor College
 2. RMIT university

Certificate (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

สอนทักษะขั้นพื้นฐานเน้นความรู้เชิงปฏิบัติและปูพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาเฉพาะต่อไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพแบ่งออกเป็น ระดับ 1 ถึง ระดับ 4 (Certificate I – IV) มีระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ประมาณ 6 เดือนจนถึง 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Certificate มีดังนี้

 • Certificate 1 และ Certificate 2 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 4 และมีผล IELTS ประมาณ 0 – 5.5
 • Certificate 3 และ Certificate 4 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 5 และมีผล IELTS ประมาณ 5.5
สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Certificate ได้แก่
 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Canning College
 4. Cambridge International College
 5. Holmesgen
 6. Martin College
 7. MIBT
 8. NMIT
 9. Ozford
 10. PIBT
 11. TAFE Queensland
 12. TAFE NSW
 13. TAFE South Australia
 14. TAFE Western Australia

Diploma (อนุปริญญา)

หลักสูตรอนุปริญญาเป็นหลักสูตรเรียนควบภาคทฤษฎีกับทักษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ระดับสูง ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 2 ปี เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติและการวางแผน ทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีอีกด้วย โดยทั่วไปผู้ที่จบอนุปริญญาแล้วและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันจะได้รับการพิจารณาเทียบหน่วยกิตได้ประมาณ 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Diploma มีดังนี้

 • จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Diploma ได้แก่

 1. Boxhill
 2. Canning College
 3. Cambridge International College
 4. CQ University
 5. Holmsglen
 6. Holmes
 7. Martin College
 8. MIBT
 9. NMIT
 10. Ozford
 11. PIBT
 12. TAFE Queensland
 13. TAFE NSW
 14. TAFE South Australia
 15. TAFE Western Australia

Advanced Diploma (อนุปริญญาขั้นสูง)

เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับอนุปริญญาและเรียนเต็มเวลา 2-3 ปี เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะคล้ายคลึงกับระดับอนุปริญญา แต่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงต้นเดือนธันวาคม โดยแบ่งเป็น 2 ภาค การศึกษาเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีการเปิดตลอดทั้งปี สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของเอกชนจะเปิดสอนในหลายหลายสาขาวิชา

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Advance Diploma มีดังนี้

 • จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผล IELTS ประมาณ 6

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Advance Diploma ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Holmsglen
 4. NMIT
 5. TAFE NSW
 6. TAFE South Australia
 7. TAFE Western Australia