เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

ขั้นตอนการสมัคร

เอกสารในการสมัครเรียน

  • ใบสมัครของสถาบันที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อมรูปถ่ายตามที่ระบุในใบสมัคร
  • หลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปี
  • ผลสอบ AEAS (ถ้ามี)
  • จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation) จากสถาบันการศึกษาเดิม
  • เอาสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือตามที่สถาบันระบุไว้ในใบสมัคร
  • ค่าสมัคร หากระบุไว้ในใบสมัคร

** หมายเหตุ : เอกสารและระยะเวลาขึ้นอยู่กับ

  1. หลักสูตรที่สมัครเรียน
  2. สถาบันการศึกษา

download_iconอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเรียน