เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

การสอบ AEAS (Australian Education Assesment Services)

AEAS เป็นการสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากโรงเรียนต่างๆในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1985 โดยจุดมุ่งหมายของการสอบ AEAS คือ เพื่อให้โรงเรียนสามารถวัดระดับความรู้และทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน การทำข้อสอบ AEAS จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • ภาษาอังกฤษ 1.5-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของนักเรียน)
  • คณิตศาสตร์ 45 นาที
  • การทดสอบตรรกะ (Non-Verbal Reasoning) 30 นาที

ประโยชน์ของการสอบ AEAS

โรงเรียนที่ออสเตรเลียหลายโรงเรียนใช้ผลสอบ AEAS Assessment Report ในการประเมินและพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียน ควบคู่ไปกับผลการเรียนจากโรงเรียน

ผลการสอบ AEAS จะช่วยวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนและครอบครัวสามารถประเมินระยะเวลาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง

คะแนนการทดสอบตรรกะ หรือ IQ ช่วยในการวัดความสามารถที่แท้จริงของเด็กแต่ละคน โดยที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษามาขวางกั้น ข้อสอบจะเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ แทนที่จะเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนจึงสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโรงเรียนหลายแห่งในออสเตรเลียให้ความสำคัญกับคะแนนในส่วนนี้เป็นพิเศษ โดยเชื่อว่าถ้าเด็กทำคะแนนส่วนนี้ได้ดีเป็นการการันตีในระดับหนึ่งว่าเด็กมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ดี แม้ว่าตอนนี้เด็กจะมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ดีนักก็ตาม เพราะภาษาจะสามารถพัฒนาได้จากการไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

โดยปกติข้อสอบ AEAS จะใช้เวลาตรวจประมาณ 2 สัปดาห์ นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทำการทดสอบได้ที่ CETA

เอกสารที่ใช้ในการสอบ

  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  • ผลการเรียน 2 ปี ย้อนหลัง (ภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาหน้าพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน
  • ค่าสมัครสอบ AEAS AUD $520 (ราคา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016)

ต้องส่งใบสมัครและให้เอกสารการสมัคร ก่อน 5 วัน ก่อนวันสอบ AEAS น้องๆสามารถติดต่อ CETA ได้ที่ โทร. 02-712-5300

*ตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ผลสอบ AEAS ในการสมัครเรียน

Billanook College, Firbank Grammar School, Geelong Grammar School, Ivanhoe Grammar School, Methodist Ladies’ College (MLC), Presbyterian Ladies’ College (PLC), The Geelong College, Toorak College, Wesley College, The Scots College, John Paul International College, St. Paul’s School, Prince Alfred College, and All Government Schools.

สมัครสอบทางออนไลน์

ที่เว็บไซท์ http://aeas.com.au/how-to-register/

หรือ ส่งใบสมัครให้ทาง CETA staff ที่อีเมล sodarat@ceta.co.th หรือ study@ceta.co.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่สมัครทางออนไลน์ให้

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ AEAS

download