เกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อระยะยาวในออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

เกี่ยวกับออสเตรเลีย

เมืองหลวง: แคนเบอร์รา (Canberra) อยู่ที่มณฑลเมืองหลวง (Australian Capital Territory)

พื้นที่: 7,741,220 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร:  23.90 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2558)

สกุลเงิน: ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมออสเตรเลีย

1. ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่และปลอดภัย หากส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย บุตรหลานของท่านจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัย เหมาะแก่การศึกษา

2. หลักสูตรมัธยมในออสเตรเลีย เป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก

3. โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพของสถานศึกษา ตรงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด

4. การศึกษาในชั้นมัธยมที่ออสเตรเลีย นักเรียนไทยจะได้รับประโยชน์จากการเรียนมากมาย ทั้งสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนการสอน ทักษะต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและทักษะในการเพิ่มศักยภาพที่โดดเด่นแก่นักเรียน

ภูมิประเทศโดยทั่วไป

ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 7 ของโลก มีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ โดยถือว่าทวีปออสเตรเลียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง


การเดินทางจากประเทศไทย

ประเทศออสเตรเลียมีสนามบินนานาชาติหลายเมือง ได้แก่ Sydney, Melbourne, Brisbane และ Adelaide โดยสามารถเลือกเดินทางได้หลายสายการบิน เช่น การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ บริทิชแอร์เวย์ และแควนตัส


สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่รัฐ Tasmania ประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส และร้อนที่สุดที่ Northern Territory ประมาณ 34 องศาเซลเซียส ในฤดูใบไม้ผลิจะมีอากาศดี และมีดอกไม้บานอยู่ทั่ว นับว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงาม

 • ฤดูร้อน : ธันวาคม – กุมภาพันธ์   ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม – พฤษภาคม
 • ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม   ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน

เขตเวลา (Time Zone) ในประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น3 เขต
 • เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time – EST) ได้แก่ Australian Capital Territory, รัฐ New South Wales, รัฐ Queensland, รัฐ Tasmania และ รัฐ Victoria เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
 • เวลาภาคกลาง (Central Standard Time – CST) ได้แก่ รัฐ South Australia และ Northern Territory เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง
 • เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time – WST) ได้แก่ รัฐ Western Australia เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

Daylight Saving Time (DST) คืออะไร

ฤดูร้อนในบางประเทศจะมีช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืน(สว่างเร็วกว่าปกติ และค่ำช้ากว่าปกติ) จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นกว่าปกติ 1 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า Daylight Saving Time

การเริ่มต้นช่วงเวลา DST แต่ละประเทศจะไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อตกลงร่วมกันของแต่ละประเทศ โดยปกติ DST ของออสเตรเลียจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนของปีถัดไป โดยจะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในทุกรัฐ ยกเว้น รัฐ Queensland รัฐ Western Australia และ Northern Territory


วัฒนธรรมและความเป็นอยู่

ประชากรประมาณหนึ่งในห้าของชาวออสเตรเลียมีถิ่นกำเนิดในประเทศอื่น ดังนั้นออสเตรเลียจึงเป็นสังคมหลายชนชาติ หลายวัฒนธรรม วันสำคัญจึงมีตั้งแต่การฉลองตรุษจีน ประเพณีสงกรานต์ ไปจนถึงงานลอยกระทง

คุณภาพชีวิตของชาวออสเตรเลียจัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สภาพแวดล้อมที่สะอาด บริการสาธารณสุข การศึกษาและวิถีชีวิตในออสเตรเลีย เมื่อประกอบกันแล้วทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก


ระบบการเรียนการสอน

ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี โดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉลี่ยชาวออสเตรเลียได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมเป็นระยะเวลานานกว่านักเรียนในหลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร  ในแต่ละปีมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติในปัจจุบัน ออสเตรเลียจัดอยู่ในอันดับ 4 ของแหล่งการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุด


ไฟฟ้าและน้ำประปา

ใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 โวลต์ AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทยต้องใช้ Adapter ซึ่งหาซื้อได้ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ที่ออสเตรเลียน้ำประปาสะอาดสามารถดื่มได้ โดยปกติจะมีก๊อกน้ำเย็นและน้ำร้อน นักเรียนสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำเย็นได้ สำหรับน้ำจากก๊อกน้ำร้อนจะเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคไม่ควรใช้บริโภค


ศาสนา

ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่เนื่องจากประเทศออสเตรเลียให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงมีศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม และยิว ในบางรัฐมีวัดไทย เช่น เมือง Melbourne, Sydney, Canberra และ Adelaide เป็นต้น


การเมืองและการปกครอง

ออสเตรเลียปกครองแบบระบบสหพันธรัฐ โดยรัฐบาลของออสเตรเลียแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มั่นคง ระบบการปกครองของออสเตรเลียเป็นการผสมผสานประชาธิปไตย เสรีนิยมของสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ แต่ยังคงลักษณะเฉพาะตัวในแบบของออสเตรเลีย


รัฐและเมืองที่น่ารู้จัก
  • Australian Capital Territory  มณฑลเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีลักษณะตัวเมืองที่ทันสมัยและเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับชาติ และหน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ จุดเด่นของเมืองคือการวางผังเมืองที่มีแบบแผน มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย สวนสาธารณะ ทะเลสาบ และธรรมชาติที่สวยงามไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

 

  • New South Wales  เป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งมีชาวไทยและนักศึกษาไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในออสเตรเลีย มีเมืองหลวงคือ Sydney ซึ่งเป็นเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาตลอดปี

 

  • Northern Territory  มณฑลตอนเหนือ หรือ Outback State เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย เนื้อที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งและเป็นทะเลทราย ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่เป็นหินไปจนถึงหุบผาใหญ่ เนินทรายขนาดใหญ่ ทะเลสาบ และหน้าผาที่สูงชัน  ซึ่งสร้างการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม

 

  • Queensland   หรือรัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) เป็นรัฐแห่งการท่องเที่ยวที่มีแสงแดดอบอุ่นตลอดทั้งปี มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสามของประเทศ มีหาดทรายขาวสะอาด ป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์

 

  • South Australia  ได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งเทศกาล (Festival State) รวมทั้งเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม มีโบสถ์เก่าแก่และโบราณสถานจำนวนมาก มีผังเมืองที่ดีและมีสวนสาธารณะร่มรื่น ทางตอนเหนือของรัฐมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตเหล้าองุ่นมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ

 

  • Tasmania  เป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุด มีลักษณะเป็นเกาะ มีอากาศหนาว สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามเนื่องจากถูกล้อมด้วยมหาสมุทรด้านใต้ ทะเล Tasmania และช่องแคบ Bass Strait สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเกาะจึงสะอาดอากาศสดชื่น นอกจากนี้ไวน์และอาหารของที่นี่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

 

  • Victoria   มีอีกชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น มีประชากรอยู่มากเป็นอันดับสองรองจากรัฐ New South Wales รวมทั้งเป็นเมืองที่นักศึกษาไทยไปศึกษามากเป็นอันดับสองรองจาก Sydney เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศออสเตรเลีย

 

 • Western Australia   เป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด มีเนื้อที่เกือบหนึ่งในสามของประเทศ มีชายฝั่งติดทะเลยาวถึง 12,500 กิโลเมตร อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่คือการทำประมงและเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตเพชรสำคัญอันดับสามของโลก Perth เป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงามและอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด
เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย