เรียนต่างประเทศไม่แพงอย่างที่คิด…จ่ายเพิ่มอีกนิด แต่คุ้มค่ากว่ามาก

ค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติในไทยและเทศ

ผู้ปกครองหลายๆคนคงสนใจที่จะให้ลูกๆเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ด้วยความเชื่อว่าการเรียนในต่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและให้ผลไม่ต่างกันนัก แต่ด้วยค่าเรียนของโรงเรียนนานาชาติที่ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ และปัจจัยมากมายในเรื่องของคุณภาพการศึกษา อาจทำให้ผู้ปกครองหลายๆคนต้องลองหันมามองมุมใหม่

 

หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 นำเสนอตารางเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนของโรงเรียนนานาชาติชื่อดังในกรุงเทพอย่าง International School Bangkok (ISB) Shrewsbury International School และ NIST International School กับโรงเรียนมัธยมที่เป็นที่รู้จักในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยตารางแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีความต่างน้อยมาก เมื่อเทียบกับค่าเล่าเรียนในต่างประเทศแม้จะรวมค่าที่พักเข้าไปแล้วก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นผู้ปกครองหลายคนก็พบว่ามาตรฐานการเรียนการสอนหรือกิจกรรมของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง ยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรกับจำนวนค่าเล่าเรียนที่ต้องจ่ายไปในแต่ละเทอม

 

CETA จึงขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมชั้นนำในต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับโลก ด้วยค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงการเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย การเลือกเรียนที่โรงเรียนมัธยมในต่างประเทศยังสามารถให้ประสบการณ์ชีวิตที่เหนือกว่า เพราะน้องๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวต่างชาติพร้อมกับอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

มาตรฐานการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

มาตรฐานการศึกษาในประเทศออสเตรเลียเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โรงเรียนทุกแห่งที่เปิดรับนักเรียนต่างประเทศจะต้องยึดมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดทั้ง Australian Qualifications Framework (AQF) และ National Code และจะต้องจดทะเบียนใน Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students ทำให้แน่ใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษา และรับการดูแลที่เป็นมาตรฐานจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในออสเตรเลีย

 

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ

จุดเด่นของการไปเรียนต่างประเทศอย่างหนึ่งคือการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมนานาชาติซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบสากล โรงเรียนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับคนจากทั่วโลก สามารถเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวก้าวข้ามความแตกต่างทางภาษาได้ อีกประโยชน์ของการได้เรียนในโรงเรียนที่ประกอบด้วยนักเรียนจากหลากหลายชาติคือการช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมระดับสากล

 

การเรียนการสอนในสหราชอาณาจักร

สำหรับสหราชอาณาจักรนั้นมีประสบการณ์ในการรับนักเรียนจากต่างประเทศกว่า 100 แห่งทุกปี ระบบการดูแลและรับประกันการศึกษาของนักเรียนจากต่างประเทศจึงถูกพัฒนามาอย่างดี โดยสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการตั้งมาตรฐาน Public Education System ทำให้ระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับ การเรียนการสอนในสหราชอาณาจักรไม่ใช่แค่เน้นเรื่องของวิชาการเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างอิสรเสรีอีกด้วย

 

พร้อมสำหรับอนาคตของโลกยุคไร้พรมแดน

การเรียนในต่างประเทศทำให้มั่นใจได้ว่าน้องๆจะได้ฝึกการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักตลอดเวลา ได้เรียนหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ได้สัมผัสเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนล่าสุด และได้รับการสนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าลูกๆจะคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศและมีความพร้อมสำหรับอนาคตของโลกยุคไร้พรมแดน โดยเฉพาะในอาเซียนที่กำลังเปิดกว้าง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับจากการไปเรียนต่างประเทศแล้ว การเพิ่มงบค่าใช้จ่ายอีกซักเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนให้ลูกๆไปศึกษาที่ต่างประเทศ ก็ดูจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวคุ้มค่าเกินคาดทีเดียว