เลือกโรงเรียนอย่างไรให้ให้เหมาะสม

การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน เป็นเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจที่รอบคอบ ประกอบกับปัจจัยหลากหลาย เนื่องด้วย โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีความโดดเด่นและมาตรฐานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 13 ปี CETA พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ จัดหาโรงเรียนในต่างประเทศให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยเราแนะนำให้ผู้ปกครองเริ่มพิจารณาปัจจัยหลักๆ ต่อไปนี้

 

ผลการเรียน

จุดเริ่มต้นที่ดีของการเลือกโรงเรียนคือการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียน อัตราการเข้ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่นักเรียนของโรงเรียนนั้นเลือกมากที่สุดจะชี้ให้เห็นว่าแนวทางเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนมากน้อยเพียงไร อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรใช้ผลการเรียนมาประกอบการพิจารณาแบบคร่าวๆ และต้องใช้ปัจจัยอื่นประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

 

ขนาด และการดูแล

เมื่อพูดถึงการไปเรียนต่างประเทศ ความเป็นอยู่ของผู้เรียนนั้นเป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของน้องๆและผู้ปกครอง โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีขอบเขตการดูแลนักเรียนที่แตกต่างกันออกไป โรงเรียนบางแห่งใช้ระบบ Buddy โดยให้นักเรียนท้องถิ่นมาจับคู่กับนักเรียนใหม่เพื่อช่วยในเรื่องการเรียนและการปรับตัว บางโรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนพิเศษให้นักเรียนต่างชาติ ขนาดของโรงเรียนนั้นเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลนักเรียนเช่นเดียวกัน เช่น โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย จะมีความสามารถในการดูแลนักเรียนได้ใกล้ชิดและทั่วถึงกว่าโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมาก ในทางกลับกัน โรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีวิชาเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายที่รองรับความสนใจของผู้เรียนได้มากกว่า ทั้งนี้ ทาง CETA ยินดีช่วยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

 

หลักสูตร

หลักสูตรของโรงเรียนแต่ละแห่งจะบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสถาบันนั้นๆ บางโรงเรียนเน้นส่งเสริมด้านกีฬาและกิจกรรมในขณะที่บางแห่งเน้นความโดดเด่นด้านวิชาการหรือในเรื่องของการส่งเสริมภาษาที่สอง โรงเรียนบางแห่งอาจจะมีหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ เช่น International Baccalaureate (IB) ซึ่งผู้ปกครองและน้องๆควรศึกษาถึงรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆให้ถี่ถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา

 

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ

จุดเด่นของการไปเรียนต่างประเทศอย่างหนึ่งคือการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมนานาชาติซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบสากล โรงเรียนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับคนจากทั่วโลก สามารถเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวก้าวข้ามความแตกต่างทางภาษาได้ อีกประโยชน์ของการได้เรียนในโรงเรียนที่ประกอบด้วยนักเรียนจากหลากหลายชาติคือการช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมระดับสากล

 

นวัตกรรมการเรียนการสอน

เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง นวัตกรรมที่แต่ละโรงเรียนนำมาปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนก็เป็นอีกปัจจัยให้ผู้ปกครองคำนึงถึง แม้หลายสถาบันชื่อดังจะเน้นเรื่องหลักสูตรที่ใช้มาอย่างยาวนาน แต่การสอนแบบใหม่ๆก็อาจตอบโจทย์ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ทันสมัย นอกจากนวัตกรรมทางการสอนแล้ว เทคโนโลยีก็เป็นอีกส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงเรียน ยิ่งในโลกที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ โรงเรียนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเรียนรู้บทเรียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้ดี

 

โรงเรียนรัฐบาล vs. โรงเรียนเอกชน

สำหรับการเรียนในประเทศอย่างออสเตรเลีย มีระบบการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ผู้ปกครองสามารถเลือกระหว่างโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีจุดเด่นต่างกันไป สำหรับโรงเรียนรัฐบาลนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและมีหลายแห่งให้เลือก โดยแต่ละที่จะให้การศึกษามาตรฐานเดียวกัน โรงเรียนเอกชนจะมีความหลากหลายในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน  และตอบโจทย์ในเรื่องนวัตกรรมได้มากกว่า ซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล

 

ดังนั้น การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับบุตรหลานจึงเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบ ผู้ปกครองที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องของการหาข้อมูลและเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้กับบุตรหลานสามารถติดต่อ CETA เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ