ระบบ Guardianship ในต่างประเทศ

Guardianship

การศึกษาต่อต่างประเทศจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า เป็นโอกาสที่จะให้นักเรียนได้สร้างความรับผิดชอบ พร้อมกับการดูแลตัวเอง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การหา Guardian หรือผู้ดูแลนักเรียนที่เหมาะสมจะไม่เพียงรับรองความปลอดภัยของนักเรียน แต่จะช่วยแนะแนวทางที่ถูกต้องและรับรองความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ

 

Guardian คืออะไร?

Guardian คือ ผู้ดูแลตามกฎหมายของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ต่างประเทศ โดยผู้ที่มีสิทธิรับหน้าที่ Guardian จะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป สามารถเป็นได้ทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพ Guardian ญาติ หรือคนในครอบครัวของนักเรียนเอง โดยหน้าที่หลักของ Guardian จะมีดังต่อไปนี้:

ดูแลความเป็นอยู่

Guardian จะคอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับนักเรียนสำหรับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และโรงเรียนระหว่างศึกษาอยู่ต่างประเทศ

ดูแลการเรียน

Guardian จะต้องติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ พร้อมกับเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบถึงพัฒนาการและผลการเรียนในแต่ละเทอม

ดูแลที่พัก

Guardian จะรับผิดชอบในส่วนของที่พักให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุด และเทศกาลในกรณีที่นักเรียนไม่ได้เดินทางกลับประเทศของตัวเอง

ดูแลการเดินทาง

Guardian จะเตรียมการเดินทางให้กับนักเรียนทั้งจากสนามบินไปถึงที่พัก และในกรณีที่นักเรียนจะไปพักอยู่ที่ Home Stay หรือทัศนศึกษา

 

กฎหมายและข้อบังคับ

ในปกติ นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมี Guardian ตามกฎหมายของหลายๆ ประเทศ ซึ่งข้อบังคับในแต่ละที่อาจแตกต่างกันไป

 

สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนมาก เพราะแต่ละปีต้องรับนักเรียนจากหลายร้อยประเทศทั่วโลก โดยนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องมี Guardian ที่เป็นผู้พักอาศัยประจำอยู่ในสหราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาการเรียนของนักเรียน

Guardian ที่สหราชอาณาจักรจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

• ประเภทที่ 1 คือ ญาติ หรือเพื่อนสนิทของครอบครัว

• ประเภทที่ 2 คือ Guardian ที่ทางโรงเรียนได้จัดหามาให้

• ประเภทที่ 3 บริษัทผู้จัดหา Guardian หรือบุคคลที่ประกอบอาชีพ Guardian

• ประเภทที่ 4 คือ Guardian ที่แต่งตั้งมาโดย Office of Education Affairs

 

ในส่วนกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องมี Guardian ที่อาศัยอยู่ในประเทศ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเพื่อพูดคุยกับทางโรงเรียน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับนักเรียนที่เข้าหลักสูตรไม่ถึง 5 สัปดาห์ สามารถให้หัวหน้าหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรรับหน้าที่เป็น Guardian ได้ แต่สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่มากกว่า 5 สัปดาห์ จะต้องมี Guardian อย่างเป็นทางการ โดยจะไม่สามารถขอวีซ่าได้จนกว่าจะแต่งตั้งเรียบร้อย

 

บริการ Guardianship ของ CETA

เนื่องจาก Guardian มีบทบาทที่สำคัญมาก CETA จึงได้นำเสนอ Guardianship Service ในประเทศออสเตรเลีย ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน โดยความเชี่ยวชาญในการจัดสรร Guardian ทำให้ CETA ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนหลายแห่งในประเทศออสเตรเลีย

 

Guardian ของ CETA จะรับผิดชอบความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน เมื่อนักเรียนไปถึงประเทศออสเตรเลียในครั้งแรก Guardian จะเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศของโรงเรียนกับนักเรียนเพื่อรับรองว่านักเรียนเข้าใจกฎกติกาของโรงเรียน ช่วยในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร หรือจักการเรื่อง SIM โทรศัพท์มือถือให้กับนักเรียน พร้อมจัดการให้นักเรียนมีประกันสุขภาพที่เหมาะสม เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับที่เรียนใหม่แล้ว Guardian ก็จะติดต่อนักเรียนไปเป็นระยะ โดยจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทั้งเรื่องการเรียน และเรื่องส่วนตัวตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในต่างประเทศ