ก้าวสู่ประชาคมโลก

Global citizenship

หากถามว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ถึงตัดสินใจส่งลูกไปเรียนในต่างประเทศ คำตอบส่วนมากคงจะหนีไม่พ้นเรื่องคุณภาพการศึกษา โอกาสในการพัฒนาภาษา และการส่งเสริมให้ลูกสามารถพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งทุกคำตอบนี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ดีที่นักเรียนทุกคนควรได้มีโอกาสเข้าศึกษาในต่างประเทศ แต่มีอีกประโยชน์สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนั้นคือ Global Citizenship หรือความเป็นพลเมืองโลกนั้นเอง ปัจจุบันในยุคที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัด ผู้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่าย การเตรียมตัวให้ลูกสามารถรับความคิดเห็นที่ต่างกันออกไป และยอมรับวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นสิ่งที่สำคัญ

การเป็น Global Citizen นั้นหมายถึงการเตรียมลูกให้ใช้ชีวิตอย่างนานาชาติจริงๆ ทำให้ Global Citizenship เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องคำนึงถึง

 

Guardian อะไรคือ Global Citizen

ทำอย่างไรถึงจะถือว่าเป็น Global Citizen? คนที่เป็น Global Citizen ต่างจากคนอื่นๆ อย่างไร? และจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเป็น Global Citizen? คำว่า Global Citizen อาจดูยากที่จะจำกัดความ แต่ Global Citizenship ที่แท้จริงนั้นเป็นเพียงความพร้อมที่จะยอมรับความแตกต่างกับผู้อื่นทั่วโลก ทั้งความต่างในวัฒนธรรม ความคิด มุมมอง และวิถีชีวิต

 

Global Citizenship ไม่ใช่การที่คนทั้งโลกจะมีความคิดไปในทางเดียวกัน แต่คือการที่คนทั่วโลกจะยอมรับกันและกันทั้งที่มีความคิดแตกต่างกัน ทำให้ Global Citizen เป็นคนที่เข้าใจว่าลักษณะคล้ายของทุกคนบนโลกนั้นคือความแตกต่างนั้นเอง พลเมืองโลกที่ดีจะไม่เห็นความแตกต่างของคนอื่นๆ เป็นอุปสรรค แต่กลับเห็นเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะอยู่ร่วมกัน

 

Annette Rome แห่ง Methodist Ladies College ประเทศออสเตรเลียได้ให้คำนิยาม Global Citizenship ไว้ 4 คำหลักในงานวิจัยหัวข้อ ‘’Global Citizenship: A Moral Imperative” นั้นคือ Awareness (การรับรู้) Appreciation (การรู้คุณค่า) Understanding (ความเข้าใจ) และ Responsibility (ความรับผิดชอบ) โดยการรับรู้หมายถึงการรับความแตกต่างของคนอื่นๆ ยอมรับว่าความต่างนั้นมีอยู่ทุกที่ การรู้คุณค่าคือการเห็นค่าในความต่างเหล่านั้น และไม่เห็นว่าความต่างระหว่างคนจะเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน ความเข้าใจคือความพร้อมที่จะยอมรับมุมมอง และวิถีชีวิตของคนอื่น และพร้อมที่จะใช้มุมมองที่ต่างออกไป สุดท้าย ความรับผิดชอบคือการย้ำเตือนพลเมืองโลกให้รับรู้ รู้ค่า และเข้าใจคนอื่นๆ บนโลก พร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอื่นๆ เพื่อให้ตัวเองเป็นพลเมืองโลกที่ดีขึ้นเสมอ

 

ทำไมต้องเป็น Global Citizen

ในปัจจุบันโลกเรามีการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารและการเดินทาง การยอมรับความแตกต่างระหว่างคนอื่น และความสามารถในการอยู่ร่วมกันยิ่งจำเป็นมากขึ้น

 

ความจำเป็นในการเป็น Global Citizen กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก นักเรียนที่เรียนจบจากประเทศออสเตรเลียกว่า 1 ล้านคนเดินทางไปทำงาน และใช้ชีวิตในต่างประเทศทุกปี พวกเขาจะต้องมีความสามารถที่จะปรับตัว สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ในขณะเดียวกันจะต้องสามารถนำเสนอความคิด และความเชื่อของตัวเองได้ ประเทศอย่างออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญของความเป็นพลเมืองโลก และมีความพยายามที่จะเสริมสร้าง Global Citizenship ในนักเรียนทุกคน

 

การรวมตัว ASEAN Economic Community ในปลายปีนี้จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรอบตัวของนักเรียน ไปสู่สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้นักเรียนทุกคนต้องพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แค่ในทุกวันนี้ งานระดับแนวหน้าในไทยก็ได้กลายเป็นงานระดับนานาชาติ นักเรียนที่หวังจะมีความสำเร็จในอนาคตทุกคนจึงต้องพร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลก

 

ทำอย่างไรให้เป็น Global Citizen

การเสริมสร้าง Global Citizenship ไม่ต่างจากการพัฒนาทักษะภาษา ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกเป็น Global Citizen ที่สมบูรณ์แบบก็คือการให้ลูกเข้าเรียนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาอยู่ต่างประเทศเพียงช่วงปิดเทอม หรือเข้าเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม จะทำให้ลูกสามารถได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเข้าสังคมกับผู้อื่น

 

การได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆ ของโลก จะไม่ได้แค่เปิดโลกทัศน์ของลูก แต่จะทำให้เขาเข้าใจว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่ทุกที่ และสอนให้เขารับมือกับความคิดที่ต่างออกไป เพราะพลเมืองโลกที่ดีพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ เสมอ การได้ใช้เวลากับคนในต่างประเทศ ที่มีความหลากหลายในความคิด จะช่วยให้ลูกคุ้นเคยกับการอยู่ร่วมในสังคมนานาประเทศ

 

ให้ CETA เสริมสร้าง Global Citizenship

เนื่องจาก CETA เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในต่างประเทศ เข้าใจการเสริมสร้าง Global Citizenship เป็นอย่างดี ด้วย Summer Course และ One Year Study Abroad Program ของ CETA นักเรียนทุกคนจะสามารถรับรู้ และเห็นค่าในวัฒนธรรม และมุมมองของคนจากหลากหลายประเทศ ช่วยให้เติบโตเป็นพลเมืองโลก พร้อมที่จะใช้ชีวิต และทำงานเพื่อความสำเร็จในโลกที่มีความหลากหลาย และความแตกต่างมากมาย