ควรเลือกโรงเรียนสหศึกษา หรือโรงเรียนหญิงล้วน/ชายล้วนดี

Lee Glaser, Headmaster of Taunton School

“มองหาโรงเรียนที่เห็นคุณค่าความแตกต่าง”

มีคำกล่าวที่ว่า “ผู้ชายมาจากดาวอังคาร และผู้หญิงมาจากดาวเสาร์” หรือแท้จริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Tel Aviv ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายน 2015 แสดงให้เห็นว่าสมองของผู้หญิงกับผู้ชายแทบไม่ต่างกันเลย มีการทำงานบางอย่างที่พบในสมองของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็จริง แต่ก็มีการทำงานบางอย่างที่พบในสมองของผู้ชายมากกว่าสมองของผู้หญิง ขณะที่สมองของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะเหล่านั้นผสมกัน

น่าสนใจว่า ไม่มีใครที่จะมีลักษณะความเป็นชายทั้งหมดหรือความเป็นหญิงทั้งหมดในตัว คนที่มีลักษณะสำคัญๆ ของเพศหญิงก็เป็นผู้หญิง ส่วนคนที่มีลักษณะสำคัญๆ ของเพศชายก็เป็นผู้ชาย ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะเหล่านี้หลายอย่างก็ไม่ตายตัว นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบสมอง และเพิ่มความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้มากขึ้น

ความแตกต่าง
คำที่ผมชอบมากที่สุดในการค้นพบครั้งนี้คือ “ความแตกต่าง” ในฐานะครูใหญ่ของโรงเรียนสหศึกษา ผมตระหนักดีว่าเด็กชายและเด็กหญิงมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ในฐานะโรงเรียนเรามีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งหญิงและชายให้บรรลุเป้าหมาย ไม่มีคำตอบเรื่องเพศที่เฉพาะเจาะจงในการเรียนรู้ เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ผ่านการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว หรือการสัมผัส ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเพศ การหาโรงเรียนที่ค้นพบวิธีการเรียนรู้ของบุตรหลานของคุณเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในภาพรวมนอกจากนี้คุณอาจต้องพิจารณาประเภทของโรงเรียนและความเหมาะสมกับลูกของคุณ โรงเรียนแห่งนั้นๆ จะช่วยกำหนดอนาคตให้กับลูกของคุณได้อย่างไร เป็นโรงเรียนที่ต้องผ่านการคัดเลือกหรือไม่ เป็นโรงเรียนทั่วไปหรือโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนดนตรี โรงเรียนกีฬา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก มีหอพักอยู่ประจำหรืออยู่เฉพาะวันธรรมดาและกลับบ้านช่วงเสาร์อาทิตย์ กลุ่มนักเรียนมีความหลากหลายหรือไม่

การยอมรับทางสังคม
มีข้อถกเถียงเรื่องเหตุผลด้านสังคมและด้านอารมณ์ในการมีเด็กชายและเด็กหญิงในโรงเรียนเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้น ถ้าเด็กชายและเด็กหญิงเติบโตขึ้นจากการได้ทำงาน เรียนรู้ เล่นด้วยกัน เรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง โลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันและเชื่อมต่อกันมากขึ้น ผู้ชายกับผู้หญิงต้องอยู่ร่วมกันในทุกสภาพแวดล้อม นี่คือเหตุผลที่เด็กชายและเด็กหญิงจะต้องเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบเดียวกันในช่วงหนึ่งที่สำคัญที่สุดของพัฒนาการชีวิต

ส่วนหนึ่งของกลุ่ม
แม้ว่าเราทุกคนจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่เด็กชายและเด็กหญิง (ที่จริงแล้วคือเราทุกคน) มักต่อต้านความคิดในเรื่องของความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เราถูกดึงดูดด้วยความคิดที่ว่า เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีความคิดเหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชาติ ศาสนา ทีมฟุตบอลที่คุณสนับสนุน มุมมองทางการเมืองที่คุณมี เพลงที่คุณชอบเต้น หรือเสื้อผ้าที่คุณชอบใส่ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องการแบ่งปันคุณค่ากับคนที่มีความคิดเหมือนกันกับคุณ เด็กผู้หญิงชอบอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกัน ส่วนเด็กผู้ชายก็ชอบอยู่กับเด็กผู้ชายด้วยกันในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสหศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้ว่าเด็กหญิงและเด็กชายจะใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกับตนเอง โดยเฉพาะในโรงเรียนประจำ หอพักส่วนใหญ่แยกชายหญิง ดังนั้น ในช่วงเย็นเด็กๆ จะนั่งจับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน กีฬาก็มักแยกชายหญิงเช่นกัน แม้ว่าจะมีกีฬาหลายประเภทที่เป็นทีมผสม เช่น กรีฑา เทนนิส ว่ายน้ำ นักเรียนไม่เคยอยู่ด้วยกันตลอดเวลา มีเวลาอีกมากสำหรับพวกเขาที่จะเติบโตและพัฒนา ทั้งกับกลุ่มเพศตรงข้ามและกลุ่มเพศเดียวกัน ดังนั้น เด็กผู้หญิงมีโอกาสที่จะเติบโต เป็นตัวของตัวเอง และใช้เวลากับเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน เช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย ที่หอพักของโรงเรียนนักเรียนที่อายุน้อยกว่าจะมองดูการกระทำของรุ่นพี่เพศเดียวกันเป็นต้นแบบ ในโรงเรียนสหศึกษาที่ดี ผู้ชายและผู้หญิงจะผลัดกันเป็นผู้นำ เพื่อให้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีภาพของผู้นำเพศเดียวกับตนให้ได้ชื่นชมและทำตามแบบอย่าง

ความหลากหลาย

การเป็นโรงเรียนเพศเดียวกับโรงเรียนสหศึกษาเป็นคำถามสำคัญที่สุดที่ผู้ปกครองควรถามใช่หรือไม่ จริงๆ แล้วมีคำถามที่สำคัญกว่านั้นและกว้างกว่านั้นที่คุณควรคำนึงถึง เช่น คุณภาพการสอนคืออะไร จุดเน้นของโรงเรียน หลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่นักเรียนจะต้องเรียนต่อ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ นี่เป็นโรงเรียนที่ลูกของคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหรือไม่ เป้าหมายของโรงเรียนรวมไปถึงการช่วยเหลือเด็กให้เคารพในความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และปูมหลังหรือไม่ เด็กๆ จะได้เรียนดนตรี เล่นกีฬา ฝึกฝนศิลปะ และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการครบถ้วนหรือเปล่า โรงเรียนแห่งนี้จะสามารถถ่ายทอดความคิดที่ดี และปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนนั้นพร้อมสำหรับโลกภายนอก ที่มีผู้คนหลากหลายความสามารถได้หรือไม่

gril school ญล้วน