โปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี

ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมโลกและทักษะการสื่อสารในระดับนานาชาตินั้นมีความสำคัญมากขึ้นกว่าสมัยก่อนหลายเท่าตัว น้องๆและผู้ปกครองหลายคนเห็นว่าการได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมความพร้อมในโลกยุคปัจจุบัน แต่หลายๆคนก็ยังกังวลถึงเรื่องของความปลอดภัยและประโยชน์ของการไปเรียนต่อต่างประเทศว่าจะได้รับกลับมามากน้อยแค่ไหน

 

CETA จึงได้ตอบโจทย์ต่างๆด้วยการออกแบบหลักสูตรการเรียนมัธยมที่ต่างประเทศระยะเวลา 1 ปี (Exchange study program) เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษหลักอย่าง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา หลักสูตรนี้มีความพิเศษตรงที่นักเรียนจะได้สั่งสมประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนเอกชนชั้นนำ และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนานาชาติ โดยไม่รู้สึกว่าต้องไปอยู่ต่างถิ่นนานเกินไป

 

ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโครงการ CETA “Exchange” study program แล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง 1 Year Study Abroad Program - Students

  ทำไมต้อง 1 ปี ระยะเวลา 1 ปีของโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน โดยน้องๆที่เคยมีประสบการณ์ไปต่างประเทศมาแล้วก็จะได้ไปเรียนรู้ถึงหลักสูตรสากลและซึมซับวัฒนธรรมใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ ส่วนน้องๆที่ยังไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อนก็จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบสากลและทดลองใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ โดยที่คุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ต้องห่วงว่าลูกๆจะห่างบ้านนานจนเกินไป เพราะเวลา 1 ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้น้องๆได้สัมผัสกับการเรียนและอยู่ต่างประเทศโดยไม่ลืมวัฒนธรรมและมารยาทในแบบชาวไทย

 

พัฒนาภาษา หนึ่งในจุดประสงค์หลักของโปรแกรม CETA “Exchange” study program คือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งนักเรียนที่ภาษาอังกฤษแข็งแรงรวมทั้งน้องๆนักเรียนที่ยังไม่มั่นใจเรื่องภาษาอังกฤษ การได้ใช้เวลา 1 ปีเต็มในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักจะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น้องๆจะไม่ได้แค่ฝึกพูด ฟัง อ่าน และเขียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโปรแกรม แต่จะเข้าใจถึงบริบทการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การฝึกภาษาผ่านการใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ

 

เรียนรู้โลกกว้าง ความพิเศษอีกแง่ของการได้ใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศคือการได้เปิดใจและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายจากผู้คนทั่วโลก น้องๆจะได้พบกับมุมมองและแง่คิดใหม่และแตกต่างจากที่เคยสัมผัส ช่วยให้สามารถมองโลกได้กว้างขึ้นและเข้าใจผู้คนได้มากขึ้น การได้พบกับเพื่อนใหม่จากประเทศหลากหลายจะสอนให้นักเรียนก้าวข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ให้ทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 1 ปีในต่างประเทศจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

มั่นใจ พึ่งพาตนเอง โปรแกรม CETA “Exchange” study program ให้ประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยให้เติบโตและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ ในการเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้พึ่งพาตนเอง ทั้งการใช้ชีวิตและทำกิจวัตรประจำวัน ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เมื่อน้องๆกลับมาที่ไทยก็จะพบว่าตัวเองมีความคิดอ่านที่มีเหตุผล เป็นระบบ และพร้อมที่จะใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมสากลได้

 

พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัย โปรแกรม CETA “Exchange” study program ของ CETA ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและสถาบันระดับแนวหน้า ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้เตรียมความพร้อม และสร้างโอกาสที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก การได้เข้าเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็มในโรงเรียนชื่อดังทั้งในสหราชอาณาจักร อเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา จะให้นักเรียนได้แสดงออกว่าสามารถรับมือกับความท้าทายของการเรียนในสถาบันระดับสูง และในขณะเดียวกัน การเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนที่ตรงต่อความสนใจของตัวเองจะเป็นการสร้างรากฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

  เหตุผลที่ผู้ปกครองหลายคนประทับใจในโครงการ CETA “Exchange” study program 1 Year Study Abroad Program - Parents

 

รวบรวมประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับ โปรแกรม CETA “Exchange” study program โดย CETA ให้ประโยชน์การได้ใช้ชีวิตและเข้าเรียนในประเทศอย่างสหราชอาณาจักร อเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา โดยที่น้องๆและผู้ปกครองไม่ต้องกังวลกับการต้องไปเรียนห่างไกลจากบ้านนานเกินไป ในช่วงเวลา 1 ปีของโปรแกรม น้องๆจะได้ทดลองใช้ชีวิต สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ ความรับผิดชอบ และได้ปูรากฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตอีกด้วย

 

CETA พร้อมที่จะให้คำปรึกษาน้องๆและผู้ปกครองในการเลือกประเทศ โรงเรียนทั้งเอกชนและรัฐ หลักสูตร และที่พักอาศัย พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องการสมัครเรียน การยื่นขอวีซ่า และแนะนำการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง เพื่อการันตีว่าน้องๆจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดระหว่างไปศึกษาต่อในโครงการ CETA “Exchange” study program กับ CETA