เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

 

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

โอกาสทางการศึกษาพร้อมเปิดรับน้องๆ ทุกคนที่กำลังเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเช่นมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา ตลอดจนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในไทยหรือในออสเตรเลีย

 

ไม่ว่าน้องๆ จะจบการศึกษาจากสหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย น้องๆ จะได้รับใบรับรองมาตรฐานทางการศึกษา โดยน้องๆ ที่เรียนจบจากสหราชอาณาจักรจะได้รับใบรับรองมาตรฐานทางการศึกษา National Qualifications Framework หรือ NQF ทำให้สามารถสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักร ซึ่งทำได้ง่ายๆ แค่ยื่นผลการเรียนให้กับ Universities Central Admissions System หรือ UCAS พร้อมระบุสถาบันที่สนใจ ทาง UCAS จะประเมินคุณสมบัติจากคะแนน GCSE และ GCE A-Level ก่อนดำเนินการต่ออย่างเหมาะสม


สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะได้รับใบรับรองมาตรฐานทางการศึกษา Australian Qualifications Framework หรือ AQF สามารถใช้ในการสมัครเข้าทุกมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้โดยตรง โดยมหาวิทยาลัยส่วนมากในออสเตรเลียจะไม่มีการสอบเข้า แต่จะใช้ผลการเรียนระดับมัธยมเพื่อตัดสินใจรับเข้าเรียน


แม้โรงเรียนในสหราชอาณาจักร และออสเตรเลียจะได้รับการยอมรับจากทั่วโลก แต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละคณะที่น้องๆ เลือกเรียนอาจต้องการผลสอบเพิ่มเติม โดยในสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องมีคะแนนสอบ Scholastic Aptitude Test หรือ SAT และ SAT II โดย SAT จะเน้นไปที่การใช้เหตุผลในหมวดของภาษา และคณิตศาสตร์ ส่วน SAT II เป็นการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาอื่นๆ ดังนั้นน้องๆ ที่สนใจจะเรียนที่สหรัฐอเมริกาควรเริ่มเตรียมตัวที่จะสอบ SAT


อีกทางเลือกที่นักเรียนไม่ควรมองข้ามคือการกลับมาศึกษาต่อในไทย ที่ตอนนี้มีหลักสูตรนานาชาติให้เลือกกว่า 10 มหาวิทยาลัย ครอบคลุมหลากหลายแขนงวิชา นอกจากมหาวิทยาลัยที่นำเสนอหลักสูตรนานาชาติแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยชื่อดังจากทั่วโลกที่เปิดสอนในไทย ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบตรง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่จบมัธยมจากต่างประเทศสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในไทยได้อย่างไม่ยุ่งยาก น้องๆ ที่เรียนจบมัธยมจากต่างประเทศเพียงแค่ต้องติดต่อเทียบวุฒิการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับการรับรองให้เข้าเรียนต่อในไทย อย่างไรก็ตาม น้องๆ ควรตรวจสอบความต้องการของมหาวิทยาลัยที่อยากจะสมัครว่าต้องการอะไรนอกเหนือจากวุฒิที่ได้รับมาหรือไม่


แต่ไม่ว่าน้องๆ จะศึกษาต่อในไทยหรือในต่างประเทศ CETA ก็พร้อมให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้น้องๆ ทุกคนได้เต็มที่กับโค้งสุดท้ายของการเรียนมัธยม และพบกับมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตัวเอง