เกี่ยวกับซัมเมอร์คอร์สออสเตรเลีย


สหราชอาณาจักร

Summary Summer program Oct 2016 Th - Copy (3)

Canterbury-bt

Canterbury

Concorde International & The Canterbury Academy

วันเดินทาง: 2 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2016

สำหรับนักเรียนอายุ: 10 – 16 ปี

รายละเอียดโปรแกรม

Concorde International: ช่วงเช้าเข้าเรียนภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์จาก Concorde International และทำกิจกรรมนอกสถานที่หรือท่องเที่ยวในช่วงบ่าย

The Canterbury Academy: ร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษที่โรงเรียน

โปรแกรมทัศนศึกษา

– เพลิดเพลินกับ Trip ไปกลับ London 2 ครั้ง พร้อมขึ้นชมวิวบน London Eye

– ชมวิหารสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษอย่าง Canterbury Cathedral

– ต้องมนต์ปราสาทที่สวยงามดังเทพนิยายอย่าง Leeds Castle

– เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ Bluewater Shopping Centre

ที่พักอาศัย

พักอาศัยกับครอบครัวชาวอังกฤษ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหาร 3 มื้อ

รายละเอียดโปรแกรม

ซัมเมอร์คอร์สออสเตรเลีย