เกี่ยวกับคอร์สระยะยาวในต่างประเทศ

CETA’s Long Term Overseas Courses

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาที่สองหรือภาษาอังกฤษ มีผลอย่างมากต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาหรืออนาคตในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้การจะฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้ดีได้นั้น ไม่เพียงแต่ต้องมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษา แต่สภาพแวดล้อมรวมไปถึงระบบการศึกษาเองก็มีส่วนสำคัญที่จะพัฒนาตัวบุคคลให้มีศักยภาพและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีและถูกต้อง ดังนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงวางแผนอนาคตด้วยการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในต่างประเทศ ซึ่งข้อดีของการไปเรียนต่อในต่างประเทศก็คือจะได้สิ่งที่ได้รับกลับมามากกว่าในเรื่องของการศึกษาหรือภาษาอย่างแน่นอน

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ อยากส่งบุตรหลานของท่านไปเรียนต่อในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร, นิวซีแลนด์, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา ที่ CETA เราพร้อมให้คำแนะนำและเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของคุณ ตลอดจนช่วยดำเนินการสมัครเรียนและประสานงานกับโรงเรียนนั้นๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองยังสามารถนัดเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมโดยให้ CETA จัดการนัดหมายให้ได้ ทั้งนี้นอกจากคำปรึกษายังรวมไปถึงทั้งเรื่องการสมัครเรียน การสอบ การชำระค่าเล่าเรียน ตลอดจนการทำวีซ่า ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ CETA ก็สามารถจัดการดูแลให้คุณได้แบบไม่มีเงื่อนไข