ซัมเมอร์คอร์สที่ต่างประเทศ

CETA มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอโปรแกรม Summer Course แก่นักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะต่างๆที่เป็นประโยชน์ ควบคู่กับการทัศนศึกษายังประเทศต่างๆในช่วงปิดภาคเรียน โครงการ Summer Course ของ CETA มีหลากหลายโครงการและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปิดเทอม ทั้งช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนและตุลาคมสำหรับนักเรียนทั่วไป และเดือนกรกฎาคมสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

โดยโปรแกรม Summer Course ของ CETA ครอบคลุมถึง 6 ประเทศได้แก่

  • UK
  • Australia
  • USA
  • Canada
  • New Zealand
  • Singapore

ด้วยประสบการณ์การจัดโครงการ Summer Course มายาวนานกว่า 16 ปี CETA มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนและผู้ปกครองจะมีความประทับใจและได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากโครงการของเรา