บริการการ์เดี้ยนชิพ

CETA ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียหลายแห่งให้เป็นผู้ให้บริการ Guardianship Service แก่นักเรียนที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย CETA มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่ออสเตรเลียเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้แก่นักเรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยเจ้าหน้าที่การ์เดี้ยนจะมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตลอดจนติดต่อและประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ประเทศไทย